tu jesteś:  Strona główna»PRACA Z PSEM»Posłuszeństwo»PT - regulamin egzaminu

REGULAMIN EGZAMINU PSA TOWARZYSZĄCEGO - PT

Ćwiczenia egzaminu:

1. Chodzenie psa przy nodze przewodnika na smyczy 20 pkt.
2. Chodzenie psa przy nodze przewodnika bez smyczy 40 pkt.
3. Pozostawanie psa w pozycji „siad” i przywołanie do mnie i do nogi 20 pkt.
4. Aportowanie własnego przedmiotu 30 pkt.
5. „Siad” w marszu 15 pkt.
6. „Waruj” w marszu 15 pkt.
7. Bieganie psa na komendę i przywołanie do nogi na rozkaz słowny lub optyczny 30 pkt.
8. Badanie uzębienia psa 10 pkt.
9. Pozostawanie psa w pozycji „siad” przy próbach odwracania uwagi 10 pkt.
10. Pozostawanie psa w pozycji „waruj” przy próbach odwracania uwagi 10 pkt.
RAZEM 200 pkt.
 
Oceny wg punktów:

- doskonała 192-200
- bardzo dobra 180-191
- dobra 160-179
- dostateczna 140-159
- niedostateczna 0-139
 
Szczegółowy opis ćwiczeń:

1. Chodzenie psa przy nodze przewodnika na smyczy - 20 pkt. (krokiem 10 pkt., biegiem 10 pkt.)

komendy: równaj lub noga, siad

Przewodnik maszeruje z psem przy nodze, na luźno trzymanej smyczy około 30 kroków na wyznaczonej trasie. Po przejściu 10 kroków wykonuje zwrot w prawo, po przejściu następnych 10 kroków – zwrot w lewo, po dalszych 10 krokach wykonuje w tył zwrot i zatrzymuje się a pies siada (wolno podać komendę siad). Tą samą drogą wraca z psem niezbyt szybkim biegiem do pozycji wyjściowej, wykonując jak poprzednio wszystkie zwroty. Po przyjściu do punktu wyjściowego wykonuje w tył zwrot, a pies przyjmuje na komendę pozycje siedzącą. Pies powinien przez całe ćwiczenie iść lub biec trzymając bark przy nodze przewodnika.
 


 

 

 

 

 

2. Chodzenie psa przy nodze przewodnika bez smyczy – 40 pkt. (krokiem 20 pkt., biegiem 20 pkt.)


komendy: równaj, noga, siad


Na polecenie sędziego przewodnik zwalnia psa ze smyczy i wykonuje ćwiczenie w taki sam sposób jak w ćwiczeniu nr1. Zostawanie psa z tyłu, wyprzedzanie, odchodzenie od nogi jak również zwalnianie przewodnika przy zwrotach jest błędem. Błędami są również dodatkowe komendy, dopingowanie psa itp…

 

 

3. Pozostawanie w pozycji „siad” i przywołanie do mnie i do nogi - 20 pkt.


komendy: siad, do mnie, noga lub znaki optyczne


Na polecenie sędziego przewodnik pozostawia psa w pozycji siedzącej, odchodzi od niego na odległość 10 kroków, zatrzymuje się i wykonuje zwrot do psa. Po upływie około 2 sekund rozkazem słownym do mnie lub znakiem optycznym przywołuje psa. Pies powinien podbiec i usiąść przed przewodnikiem, który następnie podaje komendę „noga”. Pies powinien przyjąć pozycję siedzącą przy lewej nodze bez komendy 

 

 

4. Aportowanie własnego przedmiotu – 30 pkt.


komendy: aport, do mnie, daj, noga


Na polecenie sędziego przewodnik wyrzuca przed siebie własny przedmiot (aport) na odległość około 10 kroków. Pies w tym czasie powinien siedzieć spokojnie bez smyczy przy nodze przewodnika. Na jednorazowy rozkaz słowny aport pies powinien szybko pobiec po wyrzucony przedmiot i podjąć go, na rozkaz do mnie natychmiast przynieść go i usiąść przed przewodnikiem. Po odebraniu aportu przez przewodnika, na rozkaz noga pies powinien usiąść przy lewej nodze przewodnika (bez dodatkowej komendy). W tym ćwiczeniu należy zwracać uwagę na dokładne podejmowanie aportu, jego prawidłowe niesienie i utrzymywanie przed oddaniem przewodnikowi.

 

 

5. „Siad” w marszu – 15 pkt.


komendy: siad


Przewodnik z psem rusza przed siebie. Po co najmniej 10 krokach podaje słowną komendę siad, na którą pies powinien szybko usiąść przy czym przewodnik nie może zmienić tempa kroku, ani się obejrzeć. Po 20 dalszych krokach przewodnik zatrzymuje się i odwraca do psa. Na znak sędziego przewodnik wraca do psa i zajmuje miejsce po jego prawej stronie. Przyjęcie przez psa innej pozycji niż siad – 5 pkt karnych.

 


6. „Waruj” w marszu, z przywołaniem – 15 pkt


komendy: waruj, do mnie, noga


Przewodnik rusza prosto przed siebie dając psu komendę noga. Po co najmniej 10 krokach podaje komendę waruj, na którą pies powinien niezwłocznie zawarować. Bez jakiegokolwiek oddziaływania na psa i bez odwracania się przewodnik idzie dalej prosto jeszcze 20 kroków, odwraca się do psa i spokojnie staje. Na znak sędziego przewodnik przywołuje psa do siebie. Pies powinien szybko i radośnie podbiec do swojego przewodnika i usiąść blisko przed nim. Na komendę noga pies powinien usiąść przy lewej nodze przewodnika.
Przyjęcie przez psa innej pozycji niż waruj – 5 pkt karnych.

 


 7. Bieganie psa na komendę i przywoływanie do nogi – 30 pkt.


komendy: biegaj, noga


Przewodnik z psem przyjmują pozycję wyjściową (pies siedzi przy nodze przewodnika). Następnie przewodnik zaczyna maszerować z psem przy nodze, bez smyczy i po około 10 krokach na rozkaz biegaj pies oddala się (przewodnik może wskazać kierunek ręką). Pies powinien odbiec na odległość co najmniej 5 kroków. Po kilku sekundach na rozkaz noga wydany na znak sędziego pies wraca do nogi przewodnika. Przewodnik wołając psa może stać lub iść. Wykonanie tego ćwiczenia z przypiętą linką do 10 m – 15 punktów karnych.

 

 

8. Badanie uzębienia psa – 10 pkt.


komendy: siad, badanie lub zęby


W ćwiczeniu tym przewodnik pokazuje sędziemu uzębienie psa. Na polecenie sędziego przewodnik sadza psa przy nodze i po komendzie badanie (lub zęby) odchyla psu wargi, aby pokazać sędziemu zgryz psa, a następnie zęby boczne z lewej i prawej strony. Na ocenę pozytywna pies musi siedzieć spokojnie, bez zmiany pozycji i pozwolić przewodnikowi pokazać swoje zęby.  Ćwiczenie wykonuje się na smyczy.

 

 

9. Pozostawanie psa w pozycji „siad” przy próbach odwracania uwagi – 10 pkt.


komendy: siad


Przewodnik udaje się z psem na wyznaczone miejsce i wydaje psu rozkaz siad. Odpina smycz i odchodzi na odległość 20 kroków, po czym zatrzymuje się i odwraca do psa. Przewodnik powinien stać bez ruchu i nie wpływać na psa gestami ani słowami. Na polecenie sędziego przewodnik wraca do psa, staje z jego prawej strony i wykonuje ćwiczenie nr 10.

 

 

10. Pozostawanie psa w pozycji „waruj” przy próbach odwracania uwagi


komendy: waruj, siad


Po zakończeniu ćwiczenia 9. na polecenie sędziego przewodnik dochodzi do psa i daje mu rozkaz waruj, odchodzi od niego na odległość 20 kroków, zatrzymuje się i odwraca do psa. Przewodnik powinien stać bez ruchu i nie wpływać na psa gestami ani słowami. Na polecenie sędziego przewodnik wraca do psa, staje z jego prawej strony i daje rozkaz siad . W czasie zostawania nie wolno pozostawiać żadnych przedmiotów przy psie.

 

 

Punkty karne za błędy popełnione przez psa i przewodnika w czasie ćwiczeń na egzaminie PT


Trzymanie psa na napiętej (krótkiej) smyczy lub naciąganie go w czasie chodzenia przy nodze przewodnika 1-4
Wybieganie psa, pozostawanie w tyle lub odchodzenie w bok podczas chodzenia przy nodze bez smyczy 2-4
Dopasowywanie przez przewodnika tempa swojego marszu lub biegu do tempa psa 1-2
Wydawanie psu podwójnych rozkazów lub używanie ich wielokrotnie (każdorazowo) 1
Wpływanie na psa niedozwolonymi metodami (doping) 1-5
Samowolne zmienianie przez psa pozycji w czasie zostawania - każdorazowo 1


Nie wykonywanie przez psa rozkazów, podbiegnięcie w czasie ćwiczenia egzaminacyjnego do innych psów (zwierząt) i po trzykrotnym przywołaniu nie powrócenie do przewodnika przerwanie egzaminu


Zatrzymywanie się i myszkowanie psa po ziemi w czasie wykonywania ćwiczenia 1-2
Przyjęcie przez psa innej pozycji niż wydana komenda (w marszu) 5
Podczas pozostawania psa na miejscu samowolne podchodzenie do przodu, przesuwanie się lub tarzanie 1-5
Opuszczenie miejsca siadu lub warowania powyżej 10 kroków 10
Opieszałe wykonywanie ćwiczeń 1-4
Samowolne podnoszenie się psa z waruj przy podchodzeniu przewodnika 1-2
Lęk i niespokojne zachowanie się psa przy badaniu uzębienia 1-3
Podczas wyrzucania aportu samowolne wybieganie psa po aport 1-2
Bawienie się, gryzienie lub wypuszczanie aportu 1-4
Nie uchwycenie aportu za jego środek 1-2
Pobiegnięcie, podjęcie aportu i nie przyniesienie go dokładnie do przewodnika 5 - 15
Pobiegnięcie do aportu przez psa lecz nie podjęcie go i nie przyniesienie do przewodnika lub podjęcie aportu i odbiegnięcie 30
Nie oddawanie aportu przewodnikowi na rozkaz daj 1-3
Wykonanie ćwiczenia „biegaj” , „do nogi” na smyczy – lince do 10 m 15
Załatwianie się psa w czasie ćwiczeń 3-5
Inne błędy nie wymienione powyżej 1-5
 

 
wydrukuj dokument   wyślij znajomemu   ilość wyświetleń 226547

1999-2024 © MATinternet Zakopane & Psi Ratownicy :: Powered by AntCms