tu jesteś:  Strona główna»PRACA Z PSEM»Posłuszeństwo»PT - regulamin Mistrzostw Polski

REGULAMIN ZAWODÓW PSÓW TOWARZYSZĄCYCH – program rozgrywania Mistrzostw Polski Psów Towarzyszących

Ćwiczenia egzaminu

1. Chodzenie psa przy nodze przewodnika 30 pkt.
2. Pozostawanie psa w pozycji siad i przywołanie do mnie i do nogi 15 pkt.
3. Aportowanie i przyniesienie aportu, drewnianego „koziołka” do mnie i do nogi 30 pkt.
4. Rozpoznawanie i przyniesienie własnego „koziołka” wśród „koziołków” obcych 30 pkt.
5. Pozostawienie psa w pozycji siedzącej i wykonanie rozkazów słownych lub optycznych – waruj, siad, stój 15 pkt.
6. Bieganie na komendę i przywołanie do nogi na rozkaz słowny lub optyczny 20 pkt.
7. Pozostawienie psa w marszu w pozycji siad, stój, waruj i przywołanie do nogi przewodnika na rozkaz słowny lub optyczny 30 pkt.
8. Dawanie głosu przez psa na rozkaz słowny lub optyczny 10 pkt.
9. Pozostawanie psa w pozycji siad przy próbach odwracania uwagi 10 pkt.
10. Pozostawanie psa w pozycji waruj przy próbach odwracania uwagi 10 pkt.

RAZEM 200 pkt.

Oceny wg punktów:
doskonała 192 – 200 pkt.
bardzo dobra 180 – 191 pkt.
dobra 160 – 179 pkt.
dostateczna 140 – 159 pkt.
niedostateczna 0 – 139 pkt.

SZCZEGÓŁOWY OPIS ĆWICZEŃ

1. CHODZENIE PSA PRZY NODZE BEZ SMYCZY 30 pkt.

Krokiem 15 pkt., biegiem 15 pkt.
komendy: „równaj” lub „noga”

Po zameldowaniu się dwóch przewodników z psami i przeprowadzeniu przez sędziego próby zachowania się psów i kontroli tatuażu, jeden z przewodników odchodzi na wyznaczone miejsce, w którym pozostawia psa w pozycji siedzącej (ćwiczenie nr 9), drugi przewodnik przyjmuje postawę wyjściową ą z psem siedzącym przy nodze i rozpoczyna ćwiczenie. Zwalnia psa ze smyczy (przewiesza ją przez lewe ramię lub chowa do kieszeni) i maszeruje z psem przy nodze około 45 kroków na oznaczonej trasie. Po przejściu 15 kroków wykonuje zwrot w prawo, po przejściu następnych 15 kroków – zwrot w lewo, po dalszych 15 krokach wykonuje zwrot w tył i zatrzymuje się, pies siada. Tą sama drogą wraca z psem niezbyt szybkim biegiem do pozycji wyjściowej, wykonując jak poprzednio wszystkie zwroty. Po przyjściu do punktu wyjściowego wykonuje w tył zwrot, a pies przyjmuje bez komendy pozycje siedzącą. Pies przez całe ćwiczenie ma iść lub biec przy nodze przewodnika, nie wysuwając barku poza jego kolano. Przewodnik wykonuje ćwiczenie samodzielnie na wyznaczonej trasie. Wydawanie rozkazów dozwolone jest przy ruszaniu z miejsca, zmianie kierunku i tempa ruchu. Wpływanie na psa innymi metodami powoduje każdorazowo obniżenie oceny.

Na znak sędziego przewodnik z psem przechodzi przez grupę 2 – 4 osób wolno poruszających się, zatrzymuje się w środku tej grupy jeden raz. Ćwiczenie kończy wychodząc z grupy. Zostawanie psa z tyłu, wyprzedzanie, odchodzenie od nogi, jak również zwalnianie przewodnika przy zwrotach jest błędem.
 
2. POZOSTAWIENIE PSA W POZYCJI SIAD I PRZYWOŁANIE „DO MNIE” I „DO NOGI” 15 pkt.

komendy: „siad”, „do mnie”, „noga” lub znak optyczny (wzrokowy)

Na polecenie sędziego przewodnik pozostawia psa w pozycji siedzącej, odchodzi od niego na odległość 15 kroków, zatrzymuje się i wykonuje zwrot do psa. Na znak sędziego rozkazem słownym „do mnie” lub znakiem optyczny przywołuje psa. Pies powinien podbiec i usiąść przed przewodnikiem, który następnie przywołuje go do nogi. Pies powinien przyjąć na rozkaz „noga” pozycję siedzącą przy lewej nodze. Pies może obejść przewodnika lub obrócić się przed nim.
 
3. APORTOWANIE I PRZYNIESIENIE APORTU DREWNIANEGO „KOZIOŁKA” 30 pkt.

komendy: „aport”, „do mnie”, „daj”, „noga”

Na polecenie sędziego przewodnik wyrzuca przed siebie „koziołek” na odległość około 10 kroków. Pies w tym czasie powinien siedzieć spokojnie bez smyczy przy nodze przewodnika. Na jednorazowy słowny rozkaz „aport” powinien szybko pobiec po wyrzuconego „koziołka” i podjąć go, na rozkaz „do mnie” natychmiast przynieść aport najkrótszą drogą i usiąść przed przewodnikiem. Po odebraniu aportu przez przewodnika na rozkaz „noga” pies powinien usiąść przy lewej nodze. W ćwiczeniu tym należy zwracać uwagę na dokładne aportowanie, wytrzymywanie, a także na niedokładne i błędne zachowanie się, jak: zerwanie się, upuszczanie aportu na ziemię, bawienie się, gryzienie aportu itp.

Aportowanie z ziemi wykonuje się jednym z aportów przygotowanych (nowych) przez organizatora w trzech wagach 200g, 400g, 600g, według uznania przewodnika. Po odebraniu od psa przewodnik powinien trzymać aport w prawej ręce opuszczonej w dół.
 
4. ROZPOZNAWANIE I WYSZUKANIE WŁASNEGO APORTU SPOŚRÓD APORTÓW OBCYC 30 pkt.

komendy: „wąchaj”, „wąchaj aport”, „do mnie”, „noga”

Na polecenie sędziego przewodnik staje w odległości 5 kroków od miejsca gdzie uprzednio rozłożono 5 – 7 „koziołków”. Wykonuje w tył zwrot, zostawia psa w pozycji siedzącej i kładzie własnego „koziołka” między rozłożone. Następnie wraca do psa, wykonuje zwrot do rozłożonych przedmiotów i daje psu rękę do nawęszenia z rozkazem wąchaj. Po zawęszeniu na komendę „wąchaj-aport” wysyła psa w kierunku przedmiotów (może wskazać kierunek ręką). Pies powinien na komendę pobiec do leżących przedmiotów, obwąchać je, a po samodzielnym rozpoznaniu przynieść własny „koziołek” na komendę do mnie i usiąść z nim przed przewodnikiem. Po odebraniu aportu (komenda daj), na rozkaz noga pies siada z lewej strony przy nodze przewodnika. (Patrz ćwiczenie nr 3 – aportowanie).
 
5. POZOSTAWIENIE PSA W POZYCJI SIEDZĄCEJ I WYKONANIE ROZKAZÓW SŁOWNYCH LUB OPTYCZNYCH „WARUJ”, „SIAD”, „STÓJ” (5+5+5) 15 pkt.

komendy: „waruj”, „siad”, „stój”

Przed wykonaniem ćwiczenia przewodnik zgłasza sędziemu sposób podawania poleceń słownych lub optycznych. Następnie pozostawia psa w pozycji siedzącej i odchodzi na wprost 15 kroków. Po zatrzymaniu się wykonuje w tył zwrot i na każdorazowy znak sędziego podaje psu rozkaz waruj, siad, stój (bez zmiany kolejności). Po wykonaniu przez psa wymienionych ćwiczeń przewodnik wraca do psa. Stojący pies siada po komendzie siad.
 
6. BIEGANIE NA KOMENDĘ I PRZYWOŁYWANIE „DO NOGI” NA ROZKAZ SŁOWNY LUB OPTYCZNY 20 pkt.

komendy: „biegaj”, „noga”

Pies siedzi przy nodze przewodnika. Zaczynają maszerować i po około 10 krokach na rozkaz biegaj pies oddala się (przewodnik może wskazać kierunek ręką), po poleceniu sędziego na rozkaz noga pies wraca do nogi. Pies musi odbiec na co najmniej 10 m. Przewodnik może zawołać psa stojąc lub idąc. Jeżeli przewodnik woła psa idąc, po dojściu psa zatrzymuje się a pies siada.
 
7. POZOSTAWANIE PSA W MARSZU W POZYCJI SIAD, STÓJ, WARUJ I PRZYWOŁANIE DO NOGI PRZEWODNIKA NA ROZKAZ SŁOWNY LUB OPTYCZNY  (10 + 10 + 10) 30 pkt

komendy: „siad”, „stój”, „waruj”, „noga”

Na polecenie sędziego, przewodnik idzie z psem przy nodze w linii prostej. Po przejściu 10 kroków podaje komendę „siad” pozostawiając psa na miejscu i odchodzi od niego na odległość 10 kroków, następnie nie zatrzymując się wydaje rozkaz słowny „noga”. Kolejne ćwiczenia wykonuje w podobny sposób. Całe ćwiczenie kończy się zatrzymaniem przewodnika w postawie zasadniczej z psem siedzącym przy nodze. Do błędów zalicza się zmiana pozycji, samowolne podchodzenie do przewodnika, nie przyjęcie wymaganej pozycji, odwrócenie się przewodnika do psa.


8. DAWANIE GŁOSU PRZEZ PSA NA ROZKAZ SŁOWNY LUB ZNAK OPTYCZNY (5+5) 10 pkt

komendy: „głos”, „waruj”

Pies bez smyczy siedzi obok przewodnika. Na polecenie sędziego przewodnik daje psu rozkaz słowny lub optyczny „głos”. Pies powinien natychmiast zaszczekać, a następnie na rozkaz „waruj” – zawarować. Jeżeli na jednorazowy rozkaz słowny lub optyczny pies nie zaszczeka obniża mu się ocenę o 5 pkt. Wolno tylko raz powtórzyć komendę.
 
9. POZOSTAWIENIE PSA W POZYCJI SIEDZĄCEJ PRZY PRÓBACH ODWRÓCENIA UWAGI 10 pkt.

komenda: „siad”

Przewodnik udaje się z psem na wyznaczone miejsce, wydaje rozkaz „siad” i odchodzi od niego na odległość 20 kroków, po czym zatrzymuje się i odwraca do psa. Przewodnik powinien stać spokojnie w postawie zasadniczej i nie może wpływać na psa gestami ani słowami. Na polecenie sędziego po upływie 2 minut wraca do psa, staje z jego prawej strony i wykonuje ćwiczenie nr 10.
 
10. POZOSTAWIENIE PSA W POZYCJI WARUJĄCEJ PRZY PRÓBACH ODWRÓCENIA UWAGI 10 pkt.

komendy: „waruj”, „siad”

Przewodnik daje psu rozkaz „waruj”, zostawia w ustalonym miejscu, następnie odchodzi w linii prostej na odległość 20 kroków, zatrzymuje się i odwraca do psa. Przewodnik powinien stać bez ruchu w postawie zasadniczej i nie może wpływać gestami ani słowami na pozostawionego psa. Po ukończeniu ćwiczenia przewodnik wraca do psa, staje z jego prawej strony i daje rozkaz :”siad”. W czasie warowania nie wolno pozostawiać żadnych przedmiotów przy psie.
 
PUNKTY KARNE ZA BŁĘDY POPEŁNIONE PRZEZ PSA I PRZEWODNIKA W CZASIE ĆWICZEŃ

Podczas chodzenia przy nodze pies wybiega do przodu lub pozostaje w tyle oraz odchodzi od nogi przewodnika 1 – 4
Wydawanie podwójnych rozkazów lub używanie ich wielokrotne - każdorazowo 2
Wpływanie na psa niedozwolonymi sposobami (doping), załatwianie się w czasie ćwiczeń 1 – 5
Samowolna zmiana pozycji w czasie zostawania - każdorazowo 1
W czasie ćwiczeń z posłuszeństwa pies nie wykonał rozkazu lecz pobiegł do innych psów (zwierząt) i na trzykrotny rozkaz nie wrócił do przewodnika - przerwanie i zakończenie ćwiczeń
Opieszałe przychodzenie do przewodnika 1 – 5
W czasie ćwiczeń pies zatrzymuje się i myszkuje po ziemi 2 – 5
Podczas ćwiczenia pozostawania pies podchodzi do przodu, przemieszcza się, tarza itp. 1 – 5
Ugryzienie człowieka przy przechodzeniu przez grupę lub ucieczka przed grupą - dyskwalifikacja
Opieszałe wykonywanie ćwiczeń 1 – 3
Opuszczenie miejsca siadu lub warowania powyżej 10 kroków 10
Przewodnik usiłuje zatuszować swoim zachowaniem niepożądane manewry psa, np. wolne tempo, niedokładność na zwrotach, dalekie siadanie przy ćwiczeniu „do mnie” itp. 2 – 5
Powtórzenie dawania głosu 5
Podczas wyrzucania aportu pies bez rozkazu samowolnie biegnie po aport 1
Bawienie się, gryzienie lub wypuszczanie aportu 1 – 5
Nie chwycenie aportu za jego środek 1 – 2
Pies pobiegł, podjął aport i nie przyniósł go dokładnie do przewodnika 10 – 15
Pies pobiegł do aportu lecz go nie podjął i nie przyniósł lub podjął i odbiegł 30
Pies na rozkaz „daj” nie oddaje aportu 1 – 3
Powtórzenie ćwiczenia rozpoznania własnego przedmiotu 10
Podjecie przez psa zwodniczego przedmiotu, porzucenie go i rozpoznanie właściwego 3
Inne błędy nie wymienione 1 - 5wydrukuj dokument   wyślij znajomemu   ilość wyświetleń 202096

1999-2024 © MATinternet Zakopane & Psi Ratownicy :: Powered by AntCms