tu jesteś:  Strona główna»PRACA Z PSEM»Posłuszeństwo»Obedience - klasa 0

KLASA „0”

ZAŁOŻENIA  dodatkowe do PRZEPROWADZANIA ZAWODÓW KLASY „0”

Między poszczególnymi ćwiczeniami pies nie może być na smyczy.
Po ćwiczeniu 3 (chodzenie przy nodze na smyczy) przewodnik odpina smycz i oddaje ją komisarzowi lub przewiesza przez lewe ramię na prawy bok.
Między ćwiczeniami zalecane jest  umiarkowane chwalenie i motywowanie psa.
Wszystkie komendy mogą być wydawane jednocześnie głosowo i optycznie.
 
Ćwiczenie Współczynnik Ocena maksymalna
1. STOSUNEK DO OTOCZENIA - SOCJALIZACJA   1 10
2. WARUJ/SIAD-ZOSTAŃ (indywidualnie, 1 min) 2 20
3. CHODZENIE PRZY NODZE NA SMYCZY 2 20
4. PRZYWOŁANIE 2 20
5. SKOK PRZEZ PRZESZKODĘ 1 10
6. ZMIANY POZYCJI ( WARUJ, SIAD) 2 20
Razem maksymalnie:   100
 
Punktacja
Do przejścia do klasy 1 wymagana jest jedna ocena doskonała.
Minimum 80%__________80 - 100,0 pkt_________Ocena doskonała
Minimum 70%__________70 -   79,5 pkt_________Ocena bardzo dobra
Minimum 60%__________60 -   69,5 pkt_________Ocena dobra
Minimum 50%__________50 -   59,5 pkt_________Ocena dostateczna
 
ĆWICZENIE NR 1
Stosunek do otoczenia - socjalizacja
Współczynnik trudności = 1
Ocena maksymalna 10

Wykonanie: Przewodnik podchodzi do sędziego prowadząc psa na smyczy zatrzymuje się w postawie wyjściowej i przedstawia się podając imię, nazwisko, nazwę psa oraz Oddział ( miasto), który reprezentuje. W tym czasie sędzia może lekko pogłaskać psa, obejść go w koło, nie wykonując przy tym prowokujących ruchów.
 
Uwagi: Ćwiczenie nie ma na celu zdenerwowania lub zaniepokojenia psa, a jedynie ma pozwolić na sprawdzenie poziomu jego socjalności, stosunku do otoczenia, pewności siebie.

Wskazówki dla sędziego:
• niepokój, brak pewności siebie, nieduża lękliwość -0,5 do -1
• lękliwość bez agresji -1 do -5
• nie respektowanie zaanonsowanej pozycji zasadniczej STÓJ lub WARUJ -05 (za każdą nie respektowaną pozycję); o ile nie da się  tego ująć w poszczególnych ćwiczeniach, np. przy meldowaniu się
• agresja - wobec ludzi lub psów powoduje dyskwalifikację
       
ĆWICZENIE NR 2
Pozostawianie psa w pozycji WARUJ lub SIAD (1 min.)
Współczynnik trudności = 2
Ocena maksymalna 20

Wykonanie: Przewodnik przyjmuje postawę wyjściową we wskazanym miejscu i następnie, na polecenie komisarza pozostawia psa w pozycji WARUJ lub SIAD i odchodzi bez oglądania się do miejsca wskazanego przez komisarza, odległego od psa o 10 kroków i staje tyłem do niego. Na polecenie sędziego, po upływie 1 minuty, przewodnik powraca do psa.
 
Uwagi:
• Ilość komend podstawowych: - w zależności od pozycji zostawania
• Dozwolone jest jednokrotne powtórzenie komendy ZOSTAŃ (karane) w wypadku przemieszczenia się psa przed odejściem przewodnika.
 
Schemat ćwiczenia 2 kl. 0

                               

Wskazówki dla sędziego:
Nie zaliczenie ćwiczenia: - 0 pkt
- Nie wykonanie komendy ZOSTAŃ po więcej niż dwóch komendach.
- Przemieszczenie się psa o więcej niż 3 długości.
Obniżenia oceny obowiązkowe :
• Zmiana pozycji przed lub podczas oddalania się przewodnika - 1.
• Przemieszczenie się psa (nie więcej niż o 3 jego długości) - 1 pkt. za każdą długość psa.
• Każda dodatkowa lub powtórzona komenda - 0,5.
• Inne błędy: według uznania sędziego.

ĆWICZENIE NR 3
Chodzenie przy nodze na smyczy
Współczynnik trudności = 2
Ocena maksymalna 20
Wykonanie: Przewodnik z psem przyjmują postawę wyjściową we wskazanym miejscu i następnie pokonują wyznaczoną trasę normalnym tempem. Trasa musi zawierać dwa zakręty w lewo, dwa zakręty w prawo, jeden zwrot w tył przez lewe ramię, jeden zwrot w tył przez prawe ramię oraz jedno zatrzymanie (mniej więcej w połowie trasy - "zetki"), z przyjęciem postawy wyjściowej. Zwroty w tył należy wykonywać po minięciu oznaczenia końca trasy (pachołka). Smycz musi mieć długość co najmniej 1 m i powinna być trzymana wyłącznie w lewej ręce.
 
Uwagi:
• Pies powinien chętnie i radośnie iść przy lewej nodze przewodnika, z łopatką na wysokości jego kolana, uważnie reagując na ruch przewodnika.
• Przewodnik powinien patrzeć przed siebie i poruszać się w sposób naturalny, swobodnie, lecz nie przesadnie poruszając rękami.
• Komendy można wydawać przy ruszaniu z miejsca oraz przy każdej zmianie kierunku.
• Po zatrzymaniu się, pies powinien natychmiast,  bez komendy, usiąść przy nodze przewodnika.

Wskazówki dla sędziego:
Nie zaliczenie ćwiczenia: - 0 pkt
• Smycz napięta, wyraźne szarpanie smyczą.                                                                                                                                             
- Wszystkie inne  błędy (ociąganie się, odstawanie, wyprzedzanie, niedokładne wykonanie „SIAD”, nienaturalna postawa przewodnika) są karane według uznania sędziego -0.5 do -5.
 
Schemat ćwiczenia 3 kl. 0
 
 
ĆWICZENIE NR 4
Przywołanie
Współczynnik trudności = 2
Ocena maksymalna 20

Wykonanie: Przewodnik przyjmuje postawę wyjściową w miejscu początku ćwiczenia. Następnie odprowadza psa do wskazanego miejsca w odległości ok. 25 kroków, wykonuje w tył zwrot i pozostawia go w pozycji WARUJ.  Przewodnik powraca do miejsca startu i na polecenie komisarza przywołuje psa. Pies powinien przybiec jak najszybciej (minimum kłusem), jak najkrótszą drogą i usiąść przy nodze, względnie przed przewodnikiem, i na następną komendę usiąść przy nodze. Przy dojściu do nogi dozwolone jest obejście psa za przewodnikiem, jak i znalezienie się przy nodze bezpośrednio przez obrócenie się psa obok przewodnika. Ćwiczenie kończy się przyjęciem postawy wyjściowej.
 
Uwagi:
• Ilość komend podstawowych: 2 lub 3  (np. WARUJ, DO NOGI lub DO MNIE, DO NOGI).
 
Schemat  ćwiczenia 4 kl. 0

 
Wskazówki dla sędziego:
Nie zaliczenie ćwiczenia: - 0 pkt
- Utrata kontroli nad psem (pies nie wrócił do przewodnika).

Obniżenia oceny obowiązkowe :
• Powolne tempo powrotu psa -0.5 do -1.
• Powrót psa po łuku -0.5 do 1.
• Przemieszczenie się psa w pozycji WARUJ -0.5 punkt za długość psa.
• Zmiana pozycji WARUJ -0.5.
• Każda dodatkowa lub powtórzona komenda -0,5.
• Inne błędy: według uznania sędziego

ĆWICZENIE NR 5
Skok przez przeszkodę – płotek pełny
Współczynnik trudności =1
Ocena maksymalna 10

Wykonanie: Przewodnik przyjmuje postawę wyjściową w dowolnej odległości od przeszkody po stronie wskazanej przez komisarza. Na następne polecenie przewodnik wysyła psa tam i z powrotem przez przeszkodę, bez konieczności zatrzymania psa po skoku. (dozwolony jest gest ręką w kierunku przeszkody, a nawet jej dotknięcie). Pies powinien jak najszybciej w obie strony przeskoczyć przez przeszkodę i wrócić do nogi przewodnika.

Uwagi:
• Ilość komend podstawowych: 3 (np. 2 x HOP, DO NOGI ).
• Ćwiczenie wymaga ustawienia płotka o wysokości dostosowanej do wysokości psa.

Schemat ćwiczenia 5 kl. 0


Wskazówki dla sędziego:
Nie zaliczenie ćwiczenia:  - 0 pkt
- nie przeskoczenie przeszkody. w obie strony - nie przeskoczenie„tam"

Obniżenia oceny obowiązkowe :
• Nie wykonanie skoku powrotnego -5.
• Lekkie dotknięcie przeszkody -0.5.
• Mocne oparcie się o przeszkodę -2.
• Wolne wykonanie ćwiczenia -0.5.
• Krótkotrwała utrata kontaktu z przewodnikiem -0.5 do -2.
• Każda dodatkowa lub powtórzona komenda - 0,5.
• Inne błędy: według uznania sędziego

ĆWICZENIE NR 6
Wykonywanie zmian  pozycji (SIAD, WARUJ)
Współczynnik trudności = 2
Ocena maksymalna 20
Wykonanie: Przewodnik przyjmuje postawę wyjściową w miejscu wskazanym przez komisarza i na jego polecenie wydaje komendy WARUJ i SIAD. Przewodnik może stać obok psa lub przed nim  w odległości do 2 -3 kroków.

Uwagi:
Ilość komend dozwolonych - 1 dla każdej pozycji  
• Dozwolone są jednoczesne krótkie komendy optyczne.

Schemat ćwiczenia 6 kl. 0


Wskazówki dla sędziego:
Nie zaliczenie ćwiczenia : - 0 pkt.
- Nie wykonanie żadnej zmiany pozycji. 
                                                                               
Obniżenia oceny obowiązkowe :
• Nie wykonanie jednej zmiany pozycji -5.
• Powtórzenie komendy zmiany pozycji -1 (max 2 komendy dodatkowe na każdą pozycje).
• Powolne tempo wykonywania zmian pozycji -0.5.
• Inne błędy: według uznania sędziegowydrukuj dokument   wyślij znajomemu   ilość wyświetleń 201810

1999-2024 © MATinternet Zakopane & Psi Ratownicy :: Powered by AntCms