tu jesteś:  Strona główna»PRACA Z PSEM»Posłuszeństwo»Obedience - klasa 1

KLASA 1

 
Ćwiczenie Współczynnik Ocena maksymalna
 1. STOSUNEK DO OTOCZENIA - SOCJALIZACJA  1  10
 2. WARUJ-ZOSTAŃ (indywidualnie, 2 min)  2  20
 3. CHODZENIE PRZY NODZE NA SMYCZY  1  10
 4. CHODZENIE PRZY NODZE BEZ SMYCZY  2  20
 5. STÓJ PODCZAS MARSZU  2  20
 6. PRZYWOŁANIE  2  20
 7. NAPRZÓD I WARUJ W KWADRACIE  2  20
 8. APORT  2  20
 9. SKOK PRZEZ PRZESZKODĘ  1  10
 10. WYSZUKIWANIE PRZEDMIOTU ( z 2 szt )  2  20
 11. ZMIANY POZYCJI NA ODLEGŁOŚĆ (SIAD, WARUJ)    2  20
 12. WRAŻENIE OGÓLNE  1  10
 Razem maksymalnie:    200
 
 
Punktacja

Do przejścia do klasy 2 wymagane są dwie oceny doskonałe od dwóch różnych sędziów.

Minimum 80%__________160 - 200,0_________Doskonała
Minimum 70%__________140 - 159,5_________Bardzo dobra
Minimum 60%__________120 - 139,5_________Dobra
Minimum 50%__________100 - 119,5_________Dostateczna
 

ĆWICZENIE NR 1

Stosunek do otoczenia - socjalizacja

Współczynnik trudności = 1
Ocena maksymalna 10

Wykonanie: Przewodnik podchodzi do sędziego prowadząc psa na smyczy, zatrzymuje się w postawie wyjściowej i przedstawia się podając imię i nazwisko, nazwę psa oraz oddział (miasto), który reprezentuje. W tym czasie sędzia może lekko pogłaskać psa, obejść go w koło, nie wykonując przy tym prowokujących ruchów, natomiast komisarz daje zawodnikowi do wylosowania zapakowane drewienko do aportu węchowego. Zawodnik rozpakowuje drewienko czystymi rękoma bez rękawiczek i bez pokazywania go psu chowa go do czystej, pustej kieszeni.

Uwagi: Ćwiczenie nie ma na celu zdenerwowania lub zaniepokojenia psa, a jedynie ma pozwolić na sprawdzenie poziomu jego socjalności, stosunku do otoczenia, pewności siebie.

Wskazówki dla sędziego:
• niepokój, brak pewności siebie, nieduża lękliwość -0,5 do -1
• lękliwość bez agresji -1 do -5.
• agresja - wobec ludzi lub psów powoduje dyskwalifikacje. 
 

ĆWICZENIE NR 2

Pozostawianie psa w pozycji  WARUJ  ( 2 min)

Współczynnik trudności = 2
Ocena maksymalna 20

Wykonanie: Przewodnik przyjmuje postawę wyjściową we wskazanym miejscu, następnie na polecenie komisarza pozostawia psa w pozycji WARUJ i odchodzi bez oglądania się do miejsca wskazanego przez komisarza ringu, poza zasięgiem wzroku psa. Na następne polecenie po upływie 2 minut, przewodnik powraca do psa.

Uwagi:
• Ilość komend podstawowych: 3 (np. WARUJ, ZOSTAŃ, SIAD).
• Dodatkowe komendy są dopuszczalne wyłącznie w momencie przyjmowania pozycji.
• Czas liczy się od momentu zniknięcia przewodnika z pola widzenia psa.

Schemat ćwiczenia 2 kl. 1


Wskazówki dla sędziego:

Nie zaliczenie ćwiczenia:  - 0 pkt
- Nie wykonanie komendy ZOSTAŃ
- Przemieszczenie się psa o więcej niż 2 długości.   
    
Obniżenia oceny obowiązkowe :
• Zmiana pozycji na inną niż waruj przed lub podczas ukrycia się przewodnika -5.
• Zmiana pozycji na inną niż waruj podczas powrotu przewodnika do psa -2.
• Przemieszczenie się psa (jednak nie więcej niż o 2 jego długości) -1 pkt za każdą długość.
• Każda dodatkowa lub powtórzona komenda (celem przyjęcia pozycji) - 0,5.
• Inne błędy: według uznania sędziego
 

ĆWICZENIE NR 3

Chodzenie przy nodze na smyczy

Współczynnik trudności = 1
Ocena maksymalna 10 

Wykonanie: Przewodnik z psem przyjmują postawę wyjściową we wskazanym miejscu i następnie pokonują wyznaczoną trasę normalnym tempem, zgodnie z zaleceniami sędziego. Trasa musi zawierać dwa zakręty w lewo, dwa zakręty w prawo, jeden zwrot w tył przez lewe ramię, jeden zwrot w tył przez prawe ramię, oraz jedno zatrzymanie z przyjęciem postawy wyjściowej mniej więcej w połowie trasy - "zetki". Zwroty w tył należy wykonywać po minięciu oznaczenia końca trasy ( pachołka ).
Po zakończeniu tego ćwiczenia przewodnik odpina psa ze smyczy i oddaje ją komisarzowi. Dopuszczalne jest przewieszenie smyczy przez lewe ramie i zapięcie jej na prawym boku.

Uwagi:              
- Trasa może być wyznaczona znacznikami (np. pachołkami)  lub przewodnik kierowany jest poleceniami komisarza.
• Pies powinien chętnie i swobodnie iść przy lewej nodze przewodnika, z łopatką na wysokości jego kolana, uważając na ruch przewodnika.
• Przewodnik powinien patrzeć przed siebie i poruszać się w sposób naturalny, swobodnie, lecz nie przesadnie poruszając rękami.
• Komendy można wydawać przy starcie oraz zmianie kierunku.
• Po zatrzymaniu się pies powinien natychmiast, bez komendy, usiąść przy nodze przewodnika.

Schemat ćwiczenia 3 i 4 kl. 1


Wskazówki dla sędziego:
Nie zaliczenie ćwiczenia:  - 0 pkt
- Smycz napięta i wyraźne szarpanie smyczą.   
                                                                                                                      
Obniżenia oceny obowiązkowe :
• Brak dynamizmu w zachowaniu psa -0,5 do -2.
• Ociąganie się lub wyprzedzanie -0,5 do -2.                                                                                  
  - Wolne siadanie 0,5
• Nienaturalna postawa przewodnika -1 do -2.
• Nieuważny marsz psa -1; -2.
• Każde szarpnięcie smyczą -0,5; -1.
• Każda dodatkowa lub powtórzona komenda -0,5.
• Inne błędy: według uznania sędziego.
 

ĆWICZENIE NR 4

Chodzenie przy nodze bez smyczy

Współczynnik trudności = 2
Ocena maksymalna 20

Wykonanie: Tak samo jak w ćwiczeniu nr 3, tylko bez smyczy.

Uwagi: Tak samo jak w ćwiczeniu nr 3, tylko bez smyczy (patrz schemat w ćw. Nr 3)

Wskazówki dla sędziego:                 
Nie zaliczenie ćwiczenia: - 0 pkt
- Oddalenie się psa od przewodnika i utrata nad nim kontroli..
- Przez ponad połowę ćwiczenia pies znajduje się w odległości większej niż 0,5 metra od przewodnika.

Obniżenia oceny obowiązkowe :                                                                         
 - Brak dynamizmu w zachowaniu psa -0,5; -2.
• Ociąganie się lub wyprzedzanie -0,5 do -2.                                                                          
– Wolne siadanie – 0,5.
• Nienaturalna postawa przewodnika -1 do -2.
• Nieuważny marsz psa  -1 do -2.
• Każda dodatkowa lub powtórzona komenda -0,5. .
• Inne błędy: według uznania sędziego
 

ĆWICZENIE NR 5

Pozostawienie psa w pozycji STÓJ podczas marszu

Współczynnik trudności =2
Ocena maksymalna 20

Wykonanie: Przewodnik przyjmuje postawę wyjściową w połowie boku (A – B), w miejscu wskazanym przez komisarza. Na następne polecenie obchodzi razem z psem kwadrat o długości boku 8 metrów po stronie zewnętrznej, w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Po pierwszym zakręcie (narożnik/pachołek B), mniej więcej w połowie drugiego boku kwadratu, przewodnik na polecenie zatrzymuje psa w pozycji STÓJ i sam dalej pokonuje wyznaczoną trasę (mijając kolejno narożniki C, D, A i B). Po obejściu całego kwadratu, dochodząc do czekającego psa, przewodnik „zabiera” go komendą RÓWNAJ i razem kontynuują marsz. Po minięciu narożnika C, w połowie boku kwadratu, przyjmują  postawę wyjściową.

Uwagi:
- Kwadrat musi być wyznaczony np.pachołkami  
- Ilość komend podstawowych : 3 (RÓWNAJ, STÓJ, RÓWNAJ)

Schemat ćwiczenia 5 kl. 1


Wskazówki dla sędziego:
Nie zaliczenie ćwiczenia: - 0 pkt
- Nie wykonanie przez psa pozycji STÓJ  (zanim przewodnik minie pachołek C).
- Przemieszczenie się psa w pozycji STÓJ o więcej niż 2 długości psa.
        
Obniżenia oceny obowiązkowe :
- Przemieszczenie się psa (jednak nie więcej niż 2 długości)  -0,5; -2.
- Zatrzymanie się przewodnika razem z psem -5. .                          
- Zmiana pozycji na SIAD lub WARUJ    - 5
- Każda zmiana kierunku przez psa (przy zachowaniu pozycji stój) - 0,5 do -1.
- Niedokładności podczas chodzenia przy nodze -0,5.
- Każda dodatkowa lub powtórzona komenda -0,5.
- Inne błędy: według uznania sędziego
 

ĆWICZENIE NR 6

Przywołanie

Współczynnik trudności = 2
Ocena maksymalna 20

Wykonanie: Przewodnik przyjmuje postawę wyjściową we wskazanym miejscu. Na polecenie komisarza, odprowadza psa na odległość ok. 25 metrów, wykonuje w tył zwrot i pozostawia go w pozycji WARUJ. Przewodnik powraca do miejsca startu i na następne polecenie przywołuje psa. Pies powinien przybiec jak najszybciej (minimum kłusem), jak najkrótszą drogą i usiąść przy nodze, względnie, przed przewodnikiem, i na następną komendę usiąść przy nodze. /-/ Przy dojściu do nogi dozwolone jest obejście psa za przewodnikiem, jak i przyjęcie jej bezpośrednio przez obrócenie się psa obok przewodnika. Ćwiczenie kończy się przyjęcie postawy wyjściowej.

Uwagi:
• Ilość komend podstawowych: 2 lub 3 (  WARUJ, DO NOGI, lub DO MNIE I DO NOGI).
• Dopuszczalna ilość komend dodatkowych: 3.

Schemat ćwiczenia 6 kl. 1


Wskazówki dla sędziego:
Nie zaliczenie ćwiczenia: - 0 pkt
- Utrata kontroli nad psem (pies nie wróci do przewodnika).                                                                                                                        - Przekroczenie dopuszczalnej ilości komend dodatkowych. 
                                                                                                           
Obniżenia oceny obowiązkowe :
• Powolne tempo powrotu psa -0,5 do -1.
• Powrót psa po łuku -0,5 do 2.
• Przemieszczenie się psa w pozycji WARUJ -1 punkt za każdą długość psa.
• Zmiana pozycji WARUJ -1.
• Każda dodatkowa lub powtórzona komenda -0,5 ( nie więcej jak 3).
  - inne błędy: według uznania sędziego
 

ĆWICZENIE NR 7

Wykonywanie komendy NAPRZÓD i WARUJ w kwadracie

Współczynnik trudności = 2
Ocena maksymalna 20

Wykonanie: Przewodnik przyjmuje postawę wyjściową w wskazanym przez komisarza punkcie. Na następne polecenie wysyła psa komendą NAPRZÓD do kwadratu o boku 4 m wyznaczonego 4 pachołkami  odległego o 15 metrów od punktu startu i tam zatrzymuje psa w pozycji waruj. Kwadrat jest ograniczony widoczną linią na podłożu łączącą pachołki po zewnętrznej stronie. Komenda do warowania w kwadracie musi być wydana. (Przyjęcie pozycji WARUJ przez psa wyklucza możliwości "poprawienia" psa komendami W PRAWO, W LEWO...) Następnie, na polecenie, przewodnik zbliża się na odległość ok. 3 kroków od kwadratu, zakręca pod kątem 90o, idzie dalej ok. 8 kroków i po kolejnym zakręcie kieruje się do miejsca startu. W drodze powrotnej, na polecenie komisarza w trakcie marszu i bez zatrzymywania czy oglądania się, przewodnik przywołuje psa do nogi i razem kontynuują marsz do miejsca startu. Pies powinien dogonić przewodnika i iść dalej przy jego nodze. Ćwiczenie kończy się przyjęciem przez zawodnika postawy wyjściowej w punkcie startu.

Uwagi:                                                                                                
- Pies powinien biec w linii prostej do kwadratu, do którego powinien wejść od strony frontowej.
- Dozwolona jest  jednoczesna  krótka komenda optyczna przy wysyłaniu psa do kwadratu. 
• Ilość komend podstawowych: 4 (np. NAPRZÓD, STÓJ,  WARUJ, DO NOGI).
• Dopuszczalna ilość komend dodatkowych: 3.
• Ćwiczenie wymaga wyznaczenia 4 pachołkami kwadratu o boku długości  4 metrów.

Schemat ćwiczenia 7 kl. 1


Wskazówki dla sędziego:
Nie zaliczenie ćwiczenia : - 0 pkt
- Nie wykonanie komendy NAPRZÓD.
- Nie wykonanie pozycji WARUJ.
- Wykonanie pozycji WARUJ tak, że dowolna część ciała psa (oprócz ogona) znajduje się poza obrębem kwadratu.
- Przekroczenie ilości dozwolonych komend dodatkowych.
- Przemieszczanie się przewodnika w trakcie pracy psa.

Obniżenia oceny obowiązkowe 
 - Używanie przez przewodnika przesadnych gestów  -2.             
 - Wejście do kwadratu nie od strony frontowej  -1
- Zmiana pozycji psa po zawarowaniu w kwadracie -2.
- Opuszczenie przez psa kwadratu przed przywołaniem przez przewodnika -2.
- Niedokładności podczas chodzenia przy nodze -0,5.
- Każda dodatkowa lub powtórzona komenda -0,5 (w ramach 3 komend dodatkowych)
- Inne błędy: według uznania sędziego
 

ĆWICZENIE NR 8

Aport przedmiotu osobistego

Współczynnik trudności = 2
Ocena maksymalna 20

Wykonanie: W miejscu wskazanym przez komisarza ringu, przewodnik przyjmuje postawę wyjściową. Na następne polecenie przewodnik rzuca przedmiot na odległość, około 7 kroków - 5 metrów, a później również na polecenie wysyła psa po aport. (dozwolony jest nieznaczny gest ręką w kierunku aportu.) Pies powinien jak najszybciej pobiec po aport, przynieść go najkrótszą drogą i oddać w pozycji siedzącej przy jego lewej nodze lub przed przewodnikiem, który po odebraniu aportu daje komendę „do nogi”

Uwagi:
• Ilość komend podstawowych: 2 lub 3 (np. APORT, DAJ,{ DO NOGI}).
• Ilość dopuszczalnych komend dodatkowych:3.
• Aportem może być koziołek jak i inny przedmiot należący do przewodnika, nie może to być piłka. 

Wskazówki dla sędziego:
Nie zaliczenie ćwiczenia: - 0 pkt
- Nie przyniesienie aportu. 
                
Obniżenia oceny obowiązkowe :
- Podgryzanie lub upuszczenie aportu -0,5.
- Powrót psa tempem wolniejszym niż kłus -0,5.
- Oddanie aportu w pozycji innej niż siad -0,5.
- Rzucenie aportu przed przewodnikiem -1.
- Dotransportowanie aportu tak, że przewodnik, aby go sięgnąć, musi opuścić swoje miejsce 1,5 - 5,0
- Każda dodatkowa lub powtórzona komenda - 0,5            
- Inne błędy: według uznania sędziego
 

ĆWICZENIE NR 9

Skok przez przeszkodę -  płotek pełny

Współczynnik trudności = 1
Ocena maksymalna 10

Wykonanie: Przewodnik przyjmuje postawę wyjściową w odległości ok. 3 m od przeszkody, po stronie wskazanej przez komisarza. Na jego polecenie przewodnik wysyła psa tam i z powrotem przez przeszkodę, bez konieczności zatrzymania psa po skoku. (dozwolony jest krótki gest ręką w kierunku przeszkody). Pies powinien przeskoczyć jak najszybciej w obie strony przez przeszkodę i wrócić do przewodnika bezpośrednio do nogi lub siadając przed przewodnikiem, który następnie daje komendę "do nogi"'

Uwagi:
• Ćwiczenie wymaga ustawienia przeszkody płotka pełnego o wysokości maksymalnej 0,7 metra, z możliwością regulacji, co 10 cm. Wysokość przeszkody zależy od wzrostu psa w kłębie, przy czym wartość jest zaokrąglona do kolejnej pełnej najbliższej dziesiątki.
• Ilość komend podstawowych: 3 lub 4 (np. 2 x HOP, DO NOGI, lub  DO MNIE I DO NOGI).
• Dopuszczalna ilość komend dodatkowych: 3

Schemat ćwiczenia 9 kl. 1


Wskazówki dla sędziego:
Nie zaliczenie ćwiczenia: - 0 pkt
- Nie przeskoczenie przeszkody. Nie przeskoczenie "tam".                
- Przekroczenie dopuszczalnej ilości komend dodatkowych

Obniżenia oceny obowiązkowe
• Nie wykonanie skoku powrotnego -5.
• Lekkie dotknięcie przeszkody -0,5.
• Mocne oparcie się o przeszkodę -2.
• Wolne wykonanie ćwiczenia -0,5 do -2.
• Każda dodatkowa lub powtórzona komenda -0,5 ( w ramach 3 dopuszczalnych)
• Inne błędy: według uznania sędziego
 

ĆWICZENIE NR 10

Wyszukiwanie przedmiotu właściciela    z 2 szt

Współczynnik trudności = 2
Ocena maksymalna 20

Wykonanie: Przewodnik przyjmuje postawę wyjściową w miejscu wskazanym przez komisarza ringu. Na jego polecenie pozostawia psa w pozycji SIAD, umieszcza swój (numerowany) przedmiot w miejscu wskazanym przez komisarza (w odległości około 10 metrów   od psa), bez "zadeptywania" miejsca lub zwracania uwagi psa. W czasie, gdy przewodnik powraca do psa, komisarz obok przedmiotu przewodnika kładzie szczypcami lub t.p. drugi, identyczny przedmiot w odległości ok. 50 cm. Na polecenie przewodnik wysyła psa po aport. Pies powinien jak najszybciej wyszukać właściwy przedmiot, a następnie przybiec i oddać go w pozycji siedzącej przy nodze, lub przed przewodnikiem, który po odebraniu aportu daje komendę "do nogi".

Uwagi:
• Ilość komend podstawowych: 4 (np. SIAD, APORT, DAJ, { DO NOGI}).
• Dopuszczalna ilość komend dodatkowych: 3 (nie w trakcie wyszukiwania, obwąchiwania lub podejmowania przedmiotu).
• Przewodnik otrzymuje przedmiot numerowany (drewienko o przekroju 2 cm x 2 cm i długości 10 cm) w momencie przedstawiania się sędziemu na początku programu i nie wolno mu w żadnym momencie pokazać tego przedmiotu psu. Przedmiot chowany jest do pustej, czystej kieszeni gołą czystą ręką.
• Dozwolone jest danie psu ręki do nawęszenia.
• Dozwolony jest zachęcający ruch ręki w stronę aportu.
• Odległość między przedmiotami około 50 cm.

Schemat ćwiczenia 10 kl. 1


Wskazówki dla sędziego:
Nie zaliczenie ćwiczenia: - 0 pkt
- Nie przyniesienie aportu.
- Pokazanie psu aportu przed odniesieniem.
- Przyniesienie przedmiotu nie należącego do przewodnika.
- Wydanie komendy w momencie wyszukiwania przedmiotu przez psa.
 - Danie więcej komend niż to dozwolone.  
                                                                           
Obniżenia oceny obowiązkowe               
- Upuszczenie aportu i podjecie go -0,5 (za każdy raz).
- Podgryzanie aportu -0,5; -1.
- Zniszczenie aportu -3.
- Powrót psa w tempie wolniejszym niż kłus -0,5; -1.
- Oddanie aportu w pozycji innej niż siad -0,5.
- Rzucenie przez psa aportu przed przewodnikiem -1.
- Dotransportowanie aportu tak, że przewodnik, aby go sięgnąć, musi opuścić swoje miejsce  -1,5 - 3,0
- Każda dodatkowa lub powtórzona komenda -0,5 (poza obszarem aportu).
- Inne błędy: według uznania sędziego
 

ĆWICZENIE NR 11

Wykonywanie komend na odległość (SIAD, WARUJ)
Współczynnik trudności = 2
Ocena maksymalna 20

Wykonanie: Przewodnik przyjmuje postawę wyjściową. Na polecenie komisarza odprowadza psa na wskazane miejsce, w odległości ok. 10 metrów. Dwa pachołki wyznaczają wyobrażalną linię przed lub za psem. Po zrobieniu półobrotu pozostawia psa w pozycji WARUJ, bez oglądania się wraca do punktu startu i robiąc półobrót staje twarzą w stronę psa. Komisarz staje w odległości około 5 metrów za psem i przy pomocy planszy lub gestów sygnalizuje pozycje do wykonania. W sumie pies musi wykonać 2 zmiany pozycji, to jest kolejno SIAD i WARUJ. Przewodnik może wydawać komendy głosowe lub używać znaków optycznych, które muszą być krótkie, albo dawać komendy głosowe i znaki optyczne jednocześnie. Po wykonaniu przez psa poleceń, przewodnik powraca do niego. Pies siada dopiero po wydaniu przez przewodnika komendy.

Uwagi:
• Ilość komend podstawowych: 5 (np. WARUJ, ZOSTAŃ, SIAD, WARUJ, SIAD).
• Dozwolone są jednoczesne krótkie komendy optyczne.

Schemat ćwiczenia 11 kl. 1


Wskazówki dla sędziego:
Nie zaliczenie ćwiczenia: - 0 pkt
- Niewykonanie żadnej zmiany pozycji.
- Przemieszczenie się psa o więcej niż 2 jego długości.
                                                                              
Obniżenia oceny obowiązkowe :
• Niewykonanie jednej zmiany pozycji lub powtórzenie komendy -5.
• Powolne tempo wykonywania zmian pozycji: -0,5 lub -1 ( za każdą pozycję).
• Przemieszczenie się psa (jednak nie więcej niż o 2 jego długości)   -0,5; -2.
• Każda dodatkowa komenda: -0,5 (poza powtórzoną komendą do wymaganej  zmiany pozycji).
• Inne błędy: według uznania sędziego
 

ĆWICZENIE NR 12

Wrażenie ogólne

Współczynnik trudności = 1
Ocena maksymalna 10

Uwagi:
Sędzia ocenia:                                                                                       
- Kontakt psa z przewodnikiem i jego podporządkowanie podczas wykonywania ćwiczeń i w przerwach między nimi.                                     
- Chęć i swobodę wykonywania przez psa ćwiczeń;- z uwzględnieniem temperamentu i możliwości fizycznych rasy;
- Prezentację i zachowanie przewodnika.
- Dopingowanie i ukrywana pomoc, itp...
- Nie respektowanie zaanonsowanej pozycji zasadniczej STÓJ lub WARUJ -05 pkt (za każdą nie respektowaną pozycje),o ile nie da się ująć tego w poszczególnych ćwiczeniach np przy meldowaniu się.
 
 wydrukuj dokument   wyślij znajomemu   ilość wyświetleń 189601

1999-2024 © MATinternet Zakopane & Psi Ratownicy :: Powered by AntCms