tu jesteś:  Strona główna»PRACA Z PSEM»Posłuszeństwo»Ćwiczenia w międzynarodowych zawodach

INTERNATIONAL CLASS OBEDIENCE FCI

ĆWICZENIA W MIĘDZYNARODOWYCH ZAWODACH OBEDIENCE

Zasady i polecenia wykonania i sędziowania ćwiczeń   
 
Ćwiczenie 1 : SIAD ZOSTAŃ W GRUPIE (2mn)

Komendy :
« Siad » « Zostań »

Wykonanie :  psy siedzą przy nodze, w rzędzie, w odległości około 3m jeden od drugiego. Na polecenie, przewodnicy odchodzą na 2 minuty  do miejsca poza polem widzenia psów. Po upływie tych dwóch minut, przewodnicy są proszeni o powrót na ring I zatrzymanie się w pozycji stój. Następnie proszeni są o udanie się w kierunku swoich psów i pozostanie przy ich boku (pies jest w pozycji “noga”).

Każda grupa powinna składać się z minimum 3 a max 6 psów.

Wytyczne :
Pies, który się podniesie, położy lub przeczołga na odległość większą niż jego długość otrzymuje notę 0. Każde poruszenie powoduje obniżenie wyniku. Jeżeli pies zaszczeka 1-2 razy, zostaną mu zdjęte 1-2 punkty, jeżeli szczeka podczas większej części ćwiczenia, ćwiczenie jest nie zaliczone (0 punktów). Jeżeli pies jest niespokojny, przenosi ciężar ciała z jednej strony na drugą, powinien być ukarany. Pies może rozglądać się wokół siebie. Jednak nie może stwarzać wrażenia niepewności lub niepokoju. Jeżeli pies się położy lub wstanie po upływie dwóch minut, kiedy więc przewodnik znajduje się ponownie na ringu, nie może otrzymać więcej niż 5 punktów. Jeżeli pies wstanie i podejdzie do innego psa, ryzykując spowodowanie ewentualnego „spięcia psów”, ćwiczenie powinno być przerwane i następnie powtórzone z wyłączeniem psa, który popełnił błąd.

Zaleca się, aby teren znajdujący się naprzeciwko psów poza ringiem był dostępny wyłącznie dla obsługi zawodów. W wypadku Mistrzostw Świata i Europy przepis ten jest obowiązkowy.

Współczynnik : 3
Max ilość punktów : 30


Ćwiczenie  2 : WARUJ ZOSTAŃ W GRUPIE (4mn)

Komendy : « Waruj », « Zostań », « Siad»

Wykonanie : psy siedzą przy nodze, w rzędzie, w odległości około 3m jeden od drugiego. Po kolei każdy pies otrzymuje komendę waruj. Komenda waruj jako pierwsza jest wydawana psu, który w momencie wchodzenia na ring, znajduje się najbardziej na lewo, a jako ostatnia psu, który znajduje się najbardziej na prawo. Komenda siad jest wydawana w odwrotnej kolejności. Rozpoczyna pies siedzący najbardziej na prawo, tak, że pies, który zawarował pierwszy, siada ostatni. Komendy są wykonywane na polecenie komisarza. Zawodnicy odchodzą jednocześnie na okres 4 min do miejsca poza zasięgiem wzroku psów. Psy w tym czasie mają warować i są poddawane rozproszeniom, jak np. slalom między nimi obcej osoby. Po upływie 4 minut przewodnicy wracają do psów i stają w odległości ok. 3m za nimi. Następnie na polecenie podchodzą do psów (z boku) i jeden po drugim wydają psom komendy przyjęcia pozycji zasadniczej. Każda grupa powinna składać się z minimum 3 i max 6 psów

Wytyczne : pies, który wstanie lub usiądzie podczas gdy zawodnicy są poza polem widzenia, który przeczołga się o więcej niż swoją długość nie zalicza ćwiczenia (0 pkt). Wszystkie jego poruszenia powodują obniżenie oceny. Jeżeli pies zaszczeka 1-2 razy, zostaną mu odjęte 1-2 punkty, jeżeli szczeka podczas większej części ćwiczenia, ćwiczenie jest nie zaliczone (0 punktów). Jeżeli pies jest niespokojny, przenosi ciężar ciała z jednej strony na drugą, powinien być ukarany. Pies może rozglądać się wokół siebie oraz może wykazać zainteresowanie hałasami i rozproszeniami poza ringiem. Jednak nie może stwarzać wrażenia niepewności lub niepokoju. Jeżeli pies wstanie i podejdzie do innego psa, ryzykując spowodowanie ewentualnego „spięcia psów”, ćwiczenie powinno być przerwane i następnie powtórzone z wyłączeniem psa, który popełnił błąd.

Pies który leży na boku nie może otrzymać więcej niż 7 punktów.

Jeżeli pies usiądzie lub wstanie po upływie czterech minut, to znaczy jeżeli przewodnik znajduje się z powrotem na ringu nie może otrzymać więcej niż 5 punktów

Zaleca się, aby teren znajdujący się naprzeciwko psów poza ringiem, był dostępny wyłącznie dla obsługi zawodów. W wypadku mistrzostw Świata i Europy przepis ten jest obowiązkowy.

Współczynnik : 2
Max ilość punktów : 20


Ćwiczenie 3 : CHODZENIE PRZY NODZE

Komenda : «  Noga »  

Wykonanie :  Chodzenie przy nodze odbywa się w różnych tempach i zawiera zmiany kierunku, zakręty i zwroty. Pies bez smyczy powinien podążać za przewodnikiem spontanicznie, idąc równolegle po jego lewej stronie, z łopatką na wysokości kolana przewodnika. Przewodnik w czasie ćwiczenia  powinien poruszać rękami w sposób naturalny.

Chodzenie przy nodze wykonywane jest w tempie  normalnym, wolnym i szybkim i zawiera zakręty, zwroty oraz zatrzymania. Przewodnik może wybrać wykonanie zwrotu w lewo lub w prawo. « Zwrot niemiecki » jest dopuszczalny, tzn. że pies może obejść przewodnika z prawej strony pozostając cały czas w kontakcie z nim.

Pies musi wykonywać to ćwiczenie również podczas gdy przewodnik wykonuje dwa lub trzy kroki w różnych kierunkach , zatrzymaniu , w czasie wykonywania zakrętów i zwrotów  również w miejscu.

Podczas tego samego testu lub zawodów wszystkie psy wykonują chodzenie przy nodze według tego samego schematu.

Komenda « noga » może być dana przy każdym ruszeniu, podczas gdy przewodnik zmienia prędkość, wykonuje 2 lub 3 kroki w różnych kierunkach rozpoczynając z pozycji stojącej oraz podczas wykonywania zakrętów i zwrotów również z pozycji stojącej. Gdy przewodnik zatrzymuje się pies powinien  przyjąć « pozycję zasadniczą » bezzwłocznie i bez komendy.

Wytyczne : Pies, który oddali się od przewodnika lub podąża za nim w odległości większej niż pół metra podczas większej części ćwiczenia, nie zalicza go. Jeżeli pies porusza się wolno może otrzymać najwyżej 6-7 punktów. Brak kontaktu i komendy dodatkowej są uważane jako błędy.

Pozycja wyjściowa pod nieprawidłowym kątem (nie równoległa do przewodnika) pociąga stratę 2 punktów.

Współczynnik : 3
Max ilość punktów : 30


Ćwiczenie4 : STÓJ, SIAD I WARUJ PODCZAS MARSZU

Komendy : "Stój", "Siad", "Waruj", "Noga" (4 razy)

Wykonanie : Ćwiczenie jest wykonywane w marszu ( w kierunku odwrotnym do wskazówek zegara) po kwadracie 8m x 8m ; skręty w każdym narożniku wykonywane są więc w lewo. W czasie ćwiczenia, na komendę przewodnika (który otrzymuje polecenie od komisarza szefa), pies powinien przyjąć pozycję "Stój", "Siad", "Waruj". Kwadrat jest wyznaczony przez pachołki umieszczone w każdym jego rogu.

Marsz rozpoczyna się w  połowie jednego z boków kwadratu (pierwszego boku). Gdy przewodnik z psem są mniej więcej w połowie drugiego boku na polecenie komisarza przewodnik daje psu komendę « stój » i kontynuuje swój marsz wkoło kwadratu. Po dojściu do psa daje komendę « noga » i kontynuuje marsz. Ćwiczenie jest kontynuowane w ten sposób, że przewodnik daje komendę siad w połowie trzeciego boku i waruj w połowie czwartego. Ćwiczenie kończy się kiedy przewodnik i pies dotrą do punktu startu.

Podczas wszystkich wymaganych pozycji pies powinien znajdować się w linii równoległej do wyobrażalnej linii kwadratu w odległości ok. 50 cm od niej (biorąc pod uwagę wielkość psa). Zakręty powinny być zaznaczone pod kątem 90° i nie powinny być zaokrąglone.

Wytyczne : jeżeli pies zatrzyma się w nieprawidłowej pozycji (np. « siad » zamiast « waruj »), nie może otrzymać więcej niż 7 punktów. Jeżeli pies w ogóle nie wykona pozycji (w ogóle się nie zatrzyma), nie może otrzymać więcej niż 6 punktów. Żeby otrzymać punkty w zadanej pozycji, pies po wydaniu komendy nie może się przemieścić na odległość większą niż jego długość oraz powinien wykonać komendę, zanim przewodnik nie minie następnego pachołka. Co znaczy, że pies może otrzymać punkty jeżeli wykonał co najmniej dwie pozycje. Podczas oceny, sędzia powinien również zwrócić uwagę na pracę psa przy nodze. Błędami są: powolny ruch, niedokładne chodzenie przy nodze oraz nie respektowanie pachołków podczas marszu (ścinanie zakrętów)

Współczynnik : 3
Max ilość punktów : 30


Ćwiczenie 5 : PRZYWOŁANIE Z ZATRZYMANIEM STÓJ I WARUJ

Komendy "Waruj" , "Zostań" , "Do mnie" (3 razy) , "Stój" ,"Waruj" LUB znaki optyczne.

Wykonanie : Pies przyjmuje pozycję waruj, a przewodnik oddala się na odległość około 30 do 35 m w podanym kierunku. Na pozwolenie komisarza szefa przewodnik przywołuje psa. Po pokonaniu przez psa około jednej trzeciej dystansu, przewodnik zatrzymuje go w pozycji stój. Na następne pozwolenie komisarza, przewodnik ponownie przywołuje psa i po pokonaniu przez niego około dwóch trzecich zatrzymuje go w pozycji waruj. Po drugim zatrzymaniu, na polecenie komisarza przewodnik przywołuje psa do nogi. Komisarz sygnalizuje przewodnikowi wyłącznie przywołanie psa. Przewodnik daje psu komendę zatrzymującą przy jednym z 4 pachołków. Mogą być używane zarówno komendy głosowe i sygnały optyczne (nigdy jednocześnie) w ten sposób, że jedna komenda może być używana do jednej pozycji, inna do drugiej. Przy przywołaniu można użyć imienia psa, ale imię i komenda powinny być wypowiedziane w ten sposób, żeby nie stwarzać wrażenia dwóch różnych komend.

Wytyczne :  ważne jest, żeby pies reagował spontanicznie na komendy przywołania. Pies powinien poruszać się z odpowiednią prędkością, utrzymywać stałe tempo i poruszać się co najmniej szybkim kłusem. Powolny ruch jest traktowany jako błąd. Sędzia przy ocenie prędkości powinien brać pod uwagę rasę psa. Pies powinien zatrzymać się natychmiast po usłyszeniu komendy. Przy ocenie zatrzymania sędzia powinien brać pod uwagę prędkość psa. Może wykazać pewną tolerancję przy ocenie psów bardzo szybkich, ale nie przy ocenie psów wolnych. Żeby otrzymać maksymalną ilość punktów podczas zatrzymania, od momentu wydania komendy do momentu zatrzymania pies nie może się przemieścić o więcej niż swoją długość. Żeby otrzymać punkty podczas zatrzymania, pies nie powinien się przemieścić na odległość większą niż trzy jego długości. Jeżeli wydane są więcej niż trzy komendy przywołania najlepsza ocena jaką pies może otrzymać jest 6. Trzecie przywołanie z tej samej pozycji powoduje nie zaliczenie ćwiczenia.

Jeżeli pies opuści jedną pozycję (nie zatrzyma się w dozwolonych granicach), nie może otrzymać więcej niż 6 punktów. Jeżeli pies nie spróbuje zatrzymania przy którejś pozycji nie może otrzymać więcej niż 5 punktów. Jeżeli pies nie zatrzyma się w żadnej z dwóch pozycji lub wykona je w odwrotnej kolejności, ćwiczenie jest nie zaliczone. Jeżeli pies raz zatrzyma się w nieprawidłowej pozycji, nie może otrzymać więcej niż 7 punktów. Jeżeli pies usiądzie lub wstanie przed pierwszą komendą przywołania nie może otrzymać więcej niż 7 punktów. Jeżeli pies się przemieści przed pierwszą komendą przywołania, na odległość większą niż jego długość, ćwiczenie jest nie zaliczone.

Współczynnik : 4
Max ilość punktów : 40


Ćwiczenie 6 : WYSŁANIE NAPRZÓD

Komendy :
"Naprzód" , "Stój" , "Lewa/prawa", i/lub znak ręką, (« Stop »),
"Waruj", "Do nogi".

Wykonanie : pies jest wysłany do pachołka (małego, najlepiej w kształcie półkuli) na odległość około 10 m od punktu startu i zatrzymany przy nim komendą. Pies powinien przyjąć pozycję « stój » i całkowicie znaleźć się w okręgu o promieniu 2m wokół pachołka. Po około 3 sekundach, przewodnik otrzymuje polecenie wysłania psa do kwadratu o wymiarach 3m x 3m znajdującego się w odległości około 25 m od punktu startu. Ten kwadrat powinien się znajdować w odległości około 3 do 5 m od granicy ringu i powinien być ograniczony przez widoczną linię (np. namalowana kredą lub szeroką taśmą samoprzylepną) łączącą po stronie zewnętrznej 4 pachołki umieszczone w 4 rogach. Po osiągnięciu przez psa kwadratu, przewodnik daje mu komendę waruj.  Na polecenie komisarza, przewodnik udaje się do psa. W odległości około 2m od psa, komisarz szef poleca przewodnikowi zakręcić po raz pierwszy i po około 10 m po raz drugi w kierunku punktu startu. Po następnych 10 m przewodnik, na polecenie komisarza przywołuje psa do nogi cały czas kontynuując marsz.

Pies  powinien biec w linii prostej do pachołka i do kwadratu, do którego powinien wejść od strony frontowej. Kąt utworzony miedzy punktem startu, środkowym pachołkiem i środkiem kwadratu powinien wynosić 90°

Patrz rysunek w rozdziale VI

Wytyczne : Należy zwrócić szczególną uwagę na ochotę z jaką pies wykonuje polecenia i komendy, jego ruch i na to czy porusza się po liniach prostych.. Żeby otrzymać 10 punktów, przewodnik nie może w ćwiczeniu użyć więcej niż 6 komend, szósta komenda jest komendą zatrzymania w kwadracie. Pies powinien wykonywać wszystkie komendy (np. komendę « stój » w kwadracie). Alternatywą jest użycie wyłącznie komendy « waruj », w momencie wejścia psa do kwadratu i co za tym idzie użycia tylko 5 komend

Pies który pracuje samodzielnie jest karany.. Oznacza to np. że komenda « stój » przy pachołku lub « waruj » w kwadracie musi być wydana. Jeżeli przewodnik wydając komendy przemieszcza się (w obojętnie którą stronę) ćwiczenie będzie traktowane jako niezaliczone (0 punktów). Jeżeli przewodnik używa przesadnych gestów pies nie może otrzymać więcej niż 8 punktów. Pies, zanim zostanie wysłany do kwadratu, powinien mieć cztery łapy wewnątrz okręgu. Pies, który usiądzie lub się położy przy pachołku nie może otrzymać więcej niż 8 punktów. Pies, który usiądzie lub się położy poza okręgiem nie zalicza ćwiczenia. Po położeniu się psa nie może być już wydana żadna komenda kierująca psem. Żeby otrzymać punkty pies musi cały (z wyjątkiem ogona) znajdować się wewnątrz kwadratu.

Ćwiczenie jest nie zaliczone jeżeli przed drugim skrętem przewodnika, pies podniesie się, żeby usiąść lub wstać. Pies nie  może otrzymać więcej niż 5 punktów jeżeli się podniesie (żeby usiąść lub wstać) po drugim zakręcie ale przed komendą przywołania. Jeżeli pies przesuwa się w kwadracie bez podniesienia się, nie może otrzymać więcej niż 7 punktów. Jeżeli przesunie się poza bok kwadratu, zanim zostanie przywołany, ćwiczenie jest nie zaliczone. Jeżeli pies porusza się bardzo wolno nie może otrzymać więcej niż 6 punktów.

Każda powtórzona komenda przywołania, zatrzymania lub przyjęcia pozycji « waruj » jest karana (2 punkty za komendę). Pies również nie zalicza ćwiczenia jeżeli jedna z tych komend musi być powtórzona po raz trzeci. Punkty karne za komendy wskazujące kierunek zależą od ich natężenia oraz od tego jak pies na nie reaguje.

Zabronione jest, na linii startu, pokazywanie psu jednego lub drugiego kierunku lub pokazywanie mu kwadratu na początku ćwiczenia. Niezastosowanie się do tych zaleceń powoduje nie zaliczenie ćwiczenia

Współczynnik : 4
Max ilość punktów : 40


Ćwiczenie 7 : APORT KIERUNKOWY

Komendy : "Naprzód", "Stój", "Lewa/prawa", i/lub sygnały optyczne, "Aport",
« Daj »

Wykonanie : trzy drewniane koziołki tej samej wielkości są umieszczone w rzędzie około 5 m jeden od drugiego, tak aby były doskonale widoczne. Punkt startowy znajduje się około 20 m od środkowego koziołka. Pies jest wysłany do pachołka umieszczonego w odległości około 10 m od punktu startu i zatrzymany komendą w odległości około 2m od niego. Po około 3 sekundach, przewodnik otrzymuje polecenie wysłania psa do wylosowanego koziołka – lewego lub prawego, który powinien być przyniesiony i oddany prawidłowo.

Po wylosowaniu koziołka który powinien być przyniesiony (koziołek środkowy nigdy nie jest losowany) komisarz szef umieszcza wszystkie  trzy koziołki. Koziołek wyznaczony przez losowanie - lewy lub prawy – zawsze jest umieszczany jako pierwszy. Podczas przygotowań przewodnik i pies stoją na linii wyjściowej, na przeciwko środkowego koziołka w odległości około 20 m. Do dyspozycji powinny być trzy komplety koziołków (max 450g) odpowiednie dla różnych ras. Wielkość koziołka powinna być proporcjonalna do wielkości psa. Przewodnik jednakże może wybrać koziołki które mu odpowiadają.

Wytyczne : należy zwrócić uwagę na: ochotę psa do wykonywania poleceń i komend  wskazujących kierunek , ruch i na to czy pies wybrał najkrótszą drogę do właściwego koziołka.

Fakt pokazania psu właściwego kierunku jest oceniany jak dotknięcie psa i powoduje nie zaliczenie ćwiczenia. Żeby otrzymać punkty, pies powinien przyjąć przy pachołku pozycję stój w okręgu o promieniu 2m. Pies, który położy się lub usiądzie przy pachołku nie może otrzymać więcej niż 8 punktów.

Fakt podgryzania lub gryzienia koziołka powoduje, że pies nie może otrzymać więcej niż 7 punktów. Nadmierne podgryzanie lub zniszczenie koziołka powoduje nie zaliczenie ćwiczenia (0 punktów). Jednak pies nie powinien być karany jeżeli podgryzie koziołek celem poprawienia chwytu. Ćwiczenie jest nie zaliczone (0 punktów) jeżeli pies przyniesie niewłaściwy koziołek.

Upuszczenie koziołka

Jeżeli pies upuści koziołek i podniesie go bez polecenia przewodnika, nie może otrzymać więcej niż 7 punktów. Jeżeli konieczna jest komenda, pies nie może otrzymać więcej niż 5 punktów. Jeżeli pies upuści koziołek przy boku przewodnika i kiedy ten podejmie go bez zrobienia kroku, pies może otrzymać 5 punktów.

Punkty karne za komendy wskazujące kierunek zależą od ich natężenia oraz od tego jak pies na nie reaguje. Kary za każde inne komendy dodatkowe powinny być w zgodzie z ogólnymi zasadami oraz z ćwiczeniem 6.

Współczynnik : 3
Max ilość punktów : 30


Ćwiczenie 8 : SKOK PRZEZ PRZESZKODĘ Z APORTEM METALOWYM

Komendy : « Hop », « Aport  » i « Daj».

Wykonanie : przewodnik, z psem przy nodze staje w odległości około 3m od przeszkody. Wyrzuca nad przeszkodą metalowy koziołek. Na polecenie, przewodnik wydaje psu komendę skoku przez przeszkodę, podjęcia koziołka   i powrotu z nim nad przeszkodą. Powinny być dostępne trzy koziołki metalowe, o różnej wadze i wielkości, dostosowane do wielkości psów. Maksymalna waga największego nie powinna przekraczać około 200g. Jednak bez względu na rasę, do przewodnika należy decyzja wyboru koziołka.

Przeszkoda powinna mieć szerokość 1m a jej wysokość powinna być mniej więcej równa wysokości psa w kłębie, zaokrąglonej do najbliższej dziesiątki. Nie może nigdy być wyższa niż 1m.

Wytyczne : Komenda aport nie powinna być wydana po rozpoczęciu przez psa skoku. Jeżeli pies dotknie w czasie skoku przeszkody (nawet lekko), nie może uzyskać więcej niż 8 punktów. Jeżeli pies podeprze się o przeszkodę lub jeżeli nie wykona skoku z koziołkiem, ćwiczenie jest nie zaliczone

Upuszczenie koziołka

Jeżeli pies upuści koziołek i podniesie go bez polecenia przez przewodnika, nie może otrzymać więcej niż 7 punktów. Jeżeli konieczna jest komenda, pies nie może otrzymać więcej niż 5 punktów. Jeżeli pies upuści koziołek przy boku przewodnika i kiedy ten podejmie go bez zrobienia kroku, pies może otrzymać 5 punktów.

Fakt podgryzania lub gryzienia koziołka powoduje, że pies nie może otrzymać więcej niż 7 punktów. Nadmierne podgryzanie lub zniszczenie koziołka powoduje nie zaliczenie ćwiczenia (0 punktów). Jednak pies nie powinien być karany jeżeli podgryzie koziołek celem poprawienia chwytu.

Współczynnik : 3
Max ilość punktów : 30


Ćwiczenie 9 : APORT WĘCHOWY

Komendy :
« Szukaj/Aport », « Daj »

Wykonanie : przed rozpoczęciem tego ćwiczenia komisarz szef wręcza przewodnikowi drewniany przedmiot (10cmx2cmx2cm), na którym ten pisze swój numer startowy. Przewodnik może trzymać w ręku przedmiot przez około 5 sekund. Do tego momentu pies nie może ani dotykać ani obwąchiwać przedmiotu. Następnie komisarz prosi przewodnika o odwrócenie się i oddanie mu przedmiotu. Do przewodnika należy decyzja czy pies będzie mógł lub nie widzieć rozkładanie przedmiotów. Komisarz kładzie na ziemi, bez dotykania przedmiot należący do przewodnika oraz 5 innych podobnych przedmiotów, które odpowiednio rozkłada rękami. Przedmioty są rozmieszczane na okręgu lub w poziomym rzędzie w odległości około 25 cm jeden od drugiego.

Komisarz następnie prosi przewodnika o odwrócenie się wysłanie psa po oznaczony przedmiot. Pies powinien odnaleźć przedmiot przewodnika , przynieść go i oddać przewodnikowi zgodnie z ogólnymi wytycznymi

Przedmioty powinny być ułożone w ten sam sposób dla wszystkich zawodników, jednakże położenie przedmiotu przewodnika może być zmienne. W wypadku ułożenia poziomego, przedmiot przewodnika nie  powinien wyodrębniać się z linii.

Pies może pracować przez około 30 sekund pod warunkiem, że pracuje intensywnie i w dobrym kierunku. Dla każdego zawodnika należy użyć 6 nowych przedmiotów. 

Wytyczne : należy zwrócić uwagę na ochotę psa do pracy i jego prędkość. Ćwiczenie będzie nie zaliczone jeżeli pies obwącha lub dotknie przedmiotu zanim ten nie zostanie przekazany komisarzowi, jeżeli będzie wydana komenda gdy pies znajduje się w pobliżu przedmiotów lub jeżeli pies wybierze niewłaściwy przedmiot.

Fakt podgryzania lub gryzienia przedmiotu powoduje, że pies nie może otrzymać więcej niż 7 punktów. Nadmierne podgryzanie powoduje, że pies nie może otrzymać więcej niż 5 punktów. Jeżeli podgryza bardzo intensywnie lub zniszczy przedmiot ćwiczenie jest traktowane jako nie zaliczone (0 punktów). Jednak pojedyncze pod gryzienie celem poprawienia chwytu nie powinno być karane.

Upuszczenie koziołka

Jeżeli pies upuści koziołek i podniesie go bez polecenia przez przewodnika, nie może otrzymać więcej niż 7 punktów. Jeżeli konieczna jest komenda, pies nie może otrzymać więcej niż 5 punktów. Jeżeli pies upuści koziołek przy boku przewodnika i kiedy ten podejmie go bez zrobienia kroku, pies może otrzymać 5 punktów.

Współczynnik : 3
Max ilość punktów : 30


Ćwiczenie 10 : POZYCJE NA ODLEGŁOŚĆ

Komendy « Waruj », « Zostań », « Siad », « Stój » i/lub znaki optyczne.

Wykonanie : Pies waruje w określonym miejscu. Na polecenie przewodnik odchodzi i zajmuje pozycję w odległości około 15m. Pies powinien zmienić pozycję 6 razy (stój/siad/waruj) i pozostać na miejscu. Kolejność wykonywania pozycji może być zmienna ale powinna być jednakowa dla wszystkich zawodników. Pies powinien przyjąć każdą pozycję 2 razy a ostatnia komenda ma być « waruj ». Komisarz szef pokazuje przewodnikowi przy pomocy tablic kolejność wykonania komend.  Komisarz szef nie powinien widzieć psa w momencie pokazywania pozycji do wykonania. Komendy powinny być wydawane co 3 sekundy. Przewodnik może wydawać komendy głosowe lub używać sygnałów optycznych, które muszą być krótkie. Inaczej, komenda głosowa i znak optyczny muszą być używane jednocześnie. Dwa pachołki wyznaczają wyobrażalną linię przed lub za psem.

Wytyczne : sędzia przywiązuje wagę do ruchu psa, prędkości z jaką zmienia pozycję, czystość przyjmowanych pozycji i zachowanie psa. Żeby otrzymać punkty, pies nie powinien się przemieścić, w stosunku do swojej pozycji wyjściowej, na odległość nie większą niż jego długość i to nie zależnie od kierunku. Przesunięcia do przodu i do tyłu kumulują się. Jeżeli pies nie wykona jednej pozycji nie może otrzymać więcej niż 7 punktów. W każdym razie ćwiczenie jest nie zaliczone jeżeli pies przeskoczy jedną pozycję przyjmując bez komendy od razu następną. Jeżeli pies usiądzie zanim przewodnik do niego dojdzie nie może otrzymać więcej niż 8 punktów. Zbyt częste komendy głosowe przewodnika i jeżeli przesadne lub ciągle znaki optyczne są karane.

Współczynnik : 4
Max ilość punktów: 40


RYSUNKI WYJAŚNIAJĄCE

ćwiczenie 6 - Wysłanie naprzód ze wskazaniem kierunku, warowanie i przywołanie
(dog = pies) (handler =przewodnik)
 
                                   23 m mm                                                            23 m mmDane liczbowe podane są w przybliżeniu. Odległość między punktem startu i środkiem kwadratu jest 25m, a między pachołkiem a środkiem kwadratu 23m. Kąt utworzony przez punkt startu, środkowy pachołek i środek kwadratu powinien wynosić 90°

ĆWICZENIE 8 – Aport przedmiotu metalowego przez pionową przeszkodę


Zalecenia w budowie przeszkody
 wydrukuj dokument   wyślij znajomemu   ilość wyświetleń 194331

1999-2024 © MATinternet Zakopane & Psi Ratownicy :: Powered by AntCms