tu jesteś:  Strona główna»PRACA Z PSEM»Posłuszeństwo»Zasady organizacji zawodów FCI

ZASADY ORGANIZACJI ZAWODÓW MIĘDZYNARODOWYCH OBEDIENCE FCI

SPIS TRESCI

I.
Zasady uczestnictwa, organizacji i sędziowania

II. Uzgodnienia praktyczne – materiały

III. Nagrody

IV. Zasady  ogólne i zalecenia wykonania i oceny ćwiczeń.

VII. Organizacja i sędziowanie mistrzostw świata i Europy w Obedience FCI
 
Obedience (OB) ma na celu nauczenie psa współpracy z przewodnikiem i pozostawania pod jego kontrolą. Należy zwrócić specjalną uwagę na doskonałą relację między psem i przewodnikiem oraz posłuszeństwo psa, nawet jeżeli ten znajduje się w znacznej odległości od przewodnika. Relacja między przewodnikiem i psem powinna być dobra.

I. ZASADY UCZESTNICTWA , ORGANIZACJI I SĘDZIOWANIA

1. Kryteria udziału w zawodach międzynarodowych Obedience

Żeby brać udział w zawodach międzynarodowych Obedience, w mistrzostwach świata lub Europy pies powinien mieć minimum 15 miesięcy i być wpisany do księgi rodowodowej uznanej przez FCI

Do każdego kraju należy uznanie krajowych kategorii i warunków, które pies powinien spełnić żeby móc konkurować w zawodach międzynarodowych. Jednakże, żeby brać udział w zawodach międzynarodowych, pies powinien przynajmniej raz zaliczyć najwyższy w swoim kraju  stopień Obedience.

W wypadku organizowania zawodów w ramach wystawy psów, pies żeby móc startować w zawodach Obedience, nie musi w niej uczestniczyć.

Psy dotknięte chorobami zakaźnymi, ankylostome (zesztywnienie stawów), świerzbem lub zarobaczone, jak i psy agresywne, niewidome lub głuche nie mogą brać udziału w zawodach Obedience

Psy z kopiowanymi uszami lub ogonem mogą brać udział w zawodach w zależności od przepisów obowiązujących w kraju pochodzenia psa jak i miejsca rozgrywania zawodów.

Suki w cieczce mogą brać udział w zawodach startując na końcu. Powinny przebywać poza terenem zawodów, na który mogą wejść dopiero gdy wszystkie psy zakończyły swoje programy.
Suki są wykluczone z zawodów jeżeli oszczeniły się nie dłużej niż przed ośmioma tygodniami lub mają się oszczenić nie dłużej niż za cztery tygodnie. W razie wątpliwości sędzia zbada sukę poza ringiem przed rozpoczęciem zawodów.
 
2.Kryteria wybieralności sędziego w zawodach międzynarodowych

Sędzia zawodów Obedience powinien być zatwierdzony przez macierzystą krajową organizację kynologiczną.

Sędzia nie może oceniać przewodnika, który jest członkiem jego rodziny ani psa, który jest jego własnością lub własnością członka jego rodziny lub jego bliskich jak dzieci, rodzice, dziadkowie, wnuki, bracia, siostry lub członkowie rodziny współmałżonka. Jednakowoż nie powinni oceniać również osób z nim współżyjących ani mieszkajacych pod jednym dachem.

Pies nie może brać udziału w zawodach jeżeli pochodzi z hodowli sędziego, był przez niego trenowany lub mieszka z nim pod jednym dachem conajmniej od roku

3. Komisarz zawodów (mistrzostw)

Jeżeli ćwiczenia są oceniane przez dwóch lub więcej sędziów, liczba komisarzy powinna być identyczna jak liczba sędziów, tak żeby każdy ring dysponował co najmniej jednym komisarzem ringowym
 
4. Zarządzanie zawodami

Zawody odbywają się pod kierunkiem sędziego i komisarza zawodów

Wszystkie incydenty nieprzewidziane obecnym regulaminem podlegają ocenie sędziego i to on podejmuje decyzję o postępowaniu.

5. Obowiązki przewodnika

Obowiązki przewodnika rozpoczynają się z chwilą jego wejścia na teren, na którym odbywają się zawody i kończą w momencie wręczenia nagród. Przewodnicy powinni respektować i przestrzegać zasad oraz poleceń. Powinni się zachowywać nienagannie i być odpowiednio ubrani.

Jeżeli przewodnik nie przestrzega regulaminu lub zachowuje się nieodpowiednio, może być przez sędziego wykluczony z zawodów.

Przewodnik powinien zgłosić się na ringu na 30 minut przed rozpoczęciem się zawodów.

Karanie psów jest zabronione. Kolczatki lub obroże elektryczne, jak i inne narzędzia lub środki korekcyjne są zabronione.

Podczas ćwiczeń i między nimi pies powinien znajdować się po lewej stronie przewodnika. Jeżeli ze względu na handicap lub inną przyczynę natury fizycznej jest to niemożliwe, pies może znajdować się po prawej stronie. Przewodnik lub szef ekipy przed zawodami powinien to ustalić z sędzią.

Wszyscy sędziowie powinni być o tym poinformowani i ewentualny wpływ na sędziowanie powinien być omówiony ze wszystkimi. To ustępstwo powinno być uzasadnione i nie powinno przeszkadzać innym psom i zawodnikom. Np. w czasie ćwiczenia 1 i 2, jeżeli zawodnik porusza się na wózku, powinien zajmować pozycję na końcu szeregu, tak żeby żaden pies nie musiał go wymijać.

6. Zachowanie psa / dyskwalifikacja

Pies, który w obojętnie którym momencie, nawet po zakończeniu swojego programu, ugryzie, usiłuje ugryźć, zaatakuje lub spróbuje zaatakować człowieka lub innego psa jest wykluczony z zawodów. Traci wszystkie punkty nawet jeżeli zakończył już swój występ. W czasie zawodów dwudniowych dyskwalifikacja obejmuje również drugi dzień. Incydent jest wpisany do książeczki startów, a raport zostanie wysłany zarówno do macierzystej organizacji kynologicznej jak i do organizacji kynologicznej kraju organizującego zawody.

7. Inne Zarządzenia

Przewodnik nie ma prawa wejść na ring po jego przygotowaniu lub w czasie przygotowywania chyba, że został do tego upoważniony przez komisarza szefa.

W ćwiczeniach grupowych (1 i 2) liczba psów w grupie jest od 3 do 6 max . Jeżeli liczba uczestników nie jest podzielna przez 6, dwie grupy mogą liczyć po 7 psów.

II. UZGODNIENIA PRAKTYCZNE - MATERIAŁY

Przebieg zawodów, liczba uczestników, wymiary ringu i materiały do przygotowania

1. Przebieg zawodów

Na mistrzostwach świata i Europy jak i na wszystkich zawodach międzynarodowych, sędzia po konsultacji z organizatorami ma prawo zdecydować w jakiej kolejności będą wykonywane ćwiczenia i jak będą zgrupowane. Ta kolejność powinna być jednakowa dla wszystkich zawodników.

2. Liczba zawodników

Zaleca się sędziowanie nie więcej niż 4 psów na godzinę (plus minus) i nie więcej niż 25 dziennie. Jeżeli jest więcej sędziów, każdy sędziuje wszystkie psy wykonujące oceniane przez niego ćwiczenia.

3. Wymiary ringu

Wymiary ringu w zawodach odbywających się na zewnątrz powinny wynosić przynajmniej 20m x 30m. W wypadku zawodów na zewnątrz lepiej jest przewidzieć ring 25m x 40m. Ringi mogą być mniejsze jeżeli ćwiczenia są rozłożone na dwa lub więcej ringów i ćwiczenia wymagające mniejszej powierzchni sa zgrupowane na jednym ringu. Ring powinien być czytelnie wydzielony. Do sędziego należy ocena czy ring ma dostateczne wymiary.

4. Przewidziane materiały

Na komitecie organizacyjnym spoczywa odpowiedzialność udostępnienia regulaminu i poleceń do wglądu na terenie zawodów.

Przeszkoda pełna szerokości ok. 1m i o wysokości od 10cm do 1m (regulowana co 10cm – ćwiczenie 8). W przeciwieństwie do przeszkód używanych w agillity przeszkoda nie powinna mieć bocznych odkosów.

Do dyspozycji powinna być dostarczona odpowiednia ilość tablic i pachołków. Wysokość tablic i pachołków powinna być ok. 15 cm

Powinny być używane tablice z punktami otrzymanymi przez psa.

Powinny być dostarczone kartki czerwone i żółte, pozwalające sędziemu na udzielenie ostrzeżenia (żółta) lub dyskwalifikacje (czerwona)

Reglamentowane przedmioty zapewnione przez organizatorów:

· Trzy komplety koziołków drewnianych różnej wielkości i wagi odpowiedniej do wielkości ras(małe, średnie, duże). Każdy komplet zawiera trzy koziołki tej samej wielkości. Maksymalna waga największego koziołka wynosi około 450 g (ćwiczenie 7).

· Koziołki metalowe trzech wielkości o maksymalnej wadze 200 g dla największego. Wielkość koziołków powinna być dostosowana do wielkości ras. Jednak przewodnik ma prawo wyboru koziołka, który mu odpowiada (ćwiczenie 8)

· Przedmioty drewniane około 2cm x 2cm x 10cm. Liczba przedmiotów równa jest sześć razy liczbie psów biorących udział w ćwiczeniu (ćwiczenie 9)

III. NAGRODY

Na wstążki i rozetki przyznawane w Obedience polecamy używanie kolorów czarny/czerwony/żółty.  Każdy nagrodzony pies otrzymuje wstążkę czarną, czerwoną lub żółtą.

Wstążka czerwona jest przeznaczona dla zdobywcy 1 nagrody (Doskonała) :   256-320 pkt

Wstążka niebieska jest przeznaczona dla zdobywcy 2 nagrody (Bardzo dobra):224-poniżej 256pkt

Wstążka żółta jest przeznaczona dla zdobywcy 3 nagrody (Dobra) : 192-poniżej 224 pkt

Organizator może używać innych kolorów zgodnie z tradycjami narodowymi.

Jeżeli dwa psy lub więcej zakończą zawody z tą samą ilością punktów, należy zsumować punkty z ćwiczeń 3, 5 i 6. Jeżeli w dalszym ciągu mamy równą ilość punktów, te 3 ćwiczenia powinny być wykonane ponownie.

Nagroda lub rozeta powinna być przyznana każdemu psu, który w danym dniu otrzyma tytuł Międzynarodowego Championa Obedience. Jednakże w rozetkach mogą się pojawiać inne tradycyjnie używane w Mistrzostwach (Championatach) kolory jak czerwony i zielony ; np. rozetka klasyczna z szarfami zielonymi i mniejsze zawierające kolory Obedience, czarny -czerwony-żółty

Wniosek na championa międzynarodowego Obedience (CACIOB) - Certificat d’aptitude au championnat international d’Obédience (CACIOB)

Zwycięzca (pod warunkiem posiadania dwóch jąder, o ile jest to samiec) otrzymuje CACIOB jeżeli uzyska 1 lokatę, a drugi najlepszy pies (pod tym samym warunkiem) otrzymuje rezerwowy CACIOB. W miarę możliwości w rozetce powinny być zachowane kolory Obedience (czarny – czerwony - żółty) i powinien na niej znajdować się napis « Międzynarodowy Champion Obedience »

Nagroda lub rozeta powinna być przyznana każdemu psu, który uzyskał CACIOB, jak i temu, który uzyskał rezerwowy CACIOB. W miarę możliwości powinny być zachowane kolory Obedience (czarny – czerwony - żółty) do którego należy dorzucić kolor CACIOB (biały) lub kolor rezerwowego CACIOB (pomarańczowy). Np. rozetka « klasyczna » i szarfa biała (pomarańczowa) i mniejsze rozetki zawierające kolory Obedience (czarny – żółty - czerwony). Napisy CACIOB i Rezerwowy CACIOB powinny być widoczne.

Międzynarodowy Champion Obedience

Żeby otrzymać tytuł Międzynarodowego Championa Obedience, pies powinien uzyskać 2 CACIOB, w dwóch różnych krajach oraz otrzymać minimum ocenę ‘Bardzo Dobra’ (lub lepiej), w wieku minimum 15 miesięcy na wystawie pod patronatem FCI. Między dwoma certyfikatami musi upłynąć minimum rok i 1 dzień
 
IV. ZASADY OGÓLNE I ZALECENIA WYKONANIA I OCENY ĆWICZEŃ
Z wyjątkiem specjalnych zaleceń dotyczących poszczególnych ćwiczeń, ogólne zasady i zalecenia odnoszą się do wszystkich ćwiczeń

Punktacja

W ocenie ćwiczeń obedience przyznawane są następujące punkty:

0 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 - 9.5 - 10.

Dyskwalifikacja Powoduje zakończenie programu i utratę wszelkich punktów. Pies nie ma prawa dokończenia pozostałych ćwiczeń programu

Nie zaliczenie ćwiczenia powoduje utratę punktów z danego ćwiczenia ale pies może dokończyć wykonywanie pozostałych ćwiczeń.

Żółta kartka oznacza ostrzeżenie. Ostrzeżenie może być udzielone przez sędziego w zależności od zachowania się przewodnika lub psa. Dwa ostrzeżenia (żółte kartki) powodują dyskwalifikację psa.

Czerwona kartka oznacza dyskwalifikację.

Wykonanie ćwiczeń

· Sędzia ustala kolejność wykonywania ćwiczeń; kolejność ta musi być zachowana przez wszystkich zawodników

· Ćwiczenia rozpoczynają się i kończą z psem znajdującym się przy nodze przewodnika. W pozycji ‘przy nodze’  (zasadniczej) pies siedzi po lewej stronie przewodnika.

· Między ćwiczeniami pies powinien znajdować się po lewej stronie przewodnika. Opuszczenie ringu przez psa w czasie lub między ćwiczeniami powoduje dyskwalifikację.

· Przewodnik powinien zostawić smycz poza ringiem lub na stoliku komisarza. Odnosi się to do wszystkich ćwiczeń

· Wszystkie ćwiczenia rozpoczynają się w momencie, kiedy komisarz ustawi zawodnika w prawidłowej pozycji wyjściowej i po potwierdzeniu zawodnika o gotowości do wykonania ćwiczenia. Wszystkie ćwiczenia kończą się wraz z wypowiedzeniem przez komisarza szefa ‘ćwiczenie zakończone’

· Zabronione jest wskazanie miejsca lub wysłanie do niego  psa przed lub w trakcie ćwiczenia (z wyjątkiem, kiedy ćwiczenie na to pozwala). Nie respektowanie tej zasady powoduje uznanie przez sędziego ćwiczenia za nie zaliczone.

· Komendy podane w regulaminie są komendami zalecanymi. Inne słowa mogą być używane pod warunkiem, że będą wystarczająco krótkie.

· Na terenie ringu zabronione jest używanie smakołyków lub przedmiotów używanych do zabawy jak np. piłeczki. Jeżeli sędzia zauważy, że przewodnik posiada je podczas gdy jest na ringu, powoduje dyskwalifikację zawodnika.

· Zawodnik podczas ćwiczenia nie ma prawa dotykać psa, głaskać go lub używać innej formy zachęty. Nie respektowanie tych zaleceń powoduje nie zaliczenie ćwiczenia. Dyskretne zachęty  (jak ‘brawo’, lub przyjacielskie poklepanie) są dozwolone po zakończeniu ćwiczenia. Jeżeli przewodnik motywuje psa w sposób przesadny, entuzjastyczny, egzaltowany, bawi się z nim lub jeżeli pies skacze mu w ramiona, przechodzi między nogami itd. otrzymuje od sędziego ostrzeżenie w postaci żółtej kartki. W przypadku powtórzenia się incydentu sędzia daje kartkę czerwoną i pies jest zdyskwalifikowany.

· Sędzia ma prawo zakończyć wykonywanie ćwiczenia jeżeli pies jest  widocznie niezdolny do jego wykonania. Ćwiczenie jest traktowane jako nie zaliczone

· Sędzia powinien zabronić psu kontynuowania zawodów, gdy ten nie jest w stanie ćwiczyć lub przeszkadza, ciągle  szczekając lub skomląc. Jeżeli pies szczeka lub skomli, sędzia może dać pierwsze ostrzeżenie (żółta kartka). Jeżeli pies nie przestanie sędzia go dyskwalifikuje (czerwona kartka) Te reguły stosują się również  jeżeli pies stale przeszkadza szczekając lub skomląc pomiędzy ćwiczeniami.

· Jeżeli pies opuści przewodnika w trakcie wykonywania ćwiczenia, przerwie wykonywanie go lub wymknie się spod kontroli przewodnik może go przywołać  bez ruszenia się z miejsca, tylko jeden raz. Jeżeli pies przyjdzie do przewodnika po pierwszej wydanej komendzie, sędzia daje żółtą kartkę, ćwiczenie jest nie zaliczone ale pies i zawodnik mogą kontynuować i przejść do następnego ćwiczenia. Jeżeli pies wymknie się spod kontroli po raz drugi sędzia ogłasza dyskwalifikację. Jeżeli pies nie przyjdzie do przewodnika po pierwszym przywołaniu, jest dyskwalifikowany.

· Podczas ćwiczenia przywołania (ćwiczenie 5), pies może podejść i przyjąć pozycję przed przewodnikiem. Następnie, po komendzie przewodnika (po uzyskaniu pozwolenia komisarza), pies powinien szybko przyjść do nogi pozostając jak najbliżej przewodnika.

· We wszystkich ćwiczeniach aportowych (ćwiczenie 7, 8 i 9), pies może przyjąć pozycję przed przewodnikiem i oddać przedmiot po komendzie przewodnika (po otrzymaniu pozwolenia komisarza szefa). Następnie, na komendę przewodnika (po otrzymaniu pozwolenia  komisarza szefa), pies powinien szybko przyjść do nogi pozostając cały czas jak najbliżej przewodnika.

· Podczas ćwiczeń przywołania i aportu sędzia nie musi być poinformowany o sposobie w jaki sposób ćwiczenie będzie wykonane (określenie czy pozycja do nogi będzie wykonywana bezpośrednio czy po przyjęciu przez psa pozycji przed przewodnikiem). Jeżeli ćwiczenie jest  doskonale wykonane, sędzia może przyznać max punktów bez brania pod uwagę w jaki sposób ćwiczenie było realizowane.

· W ćwiczeniach, w których są dozwolone komendy słowne lub znaki optyczne, przewodnik powinien poinformować sędziego, przed rozpoczęciem ćwiczenia, o swoim zamiarze użycia znaków. Nie jest to niezbędne jeżeli są dozwolone zarówno komendy głosowe jak i znaki optyczne.

Sędziowanie

· Sędziowanie ćwiczenia rozpoczyna się w chwili potwierdzenia zawodnika o gotowości poprzez odpowiedź na pytanie komisarza szefa ‘czy jesteś gotowy ?’ Sędziowanie kończy się z chwilą, gdy komisarz powie ‘ćwiczenie skończone’

· Wszystkie dodatkowe komendy, komendy podwójne, instrukcje podane gestami itd. powinny być karane. Zasada ogólna jest, że gdy przewodnik wydaje komendę po raz drugi, odejmowane są 2 punkty, podczas gdy trzecia komenda powoduje nie zaliczenie ćwiczenia (lub jego części)

· Pies, który szczeka, nawet okazjonalnie, podczas wykonywania ćwiczenia powinien być ukarany. Sędzia nie powinien przyznać mu więcej niż 7 punktów w wypadku szczekania okazjonalnego i jeżeli pies szczeka ciągle lub intensywnie ćwiczenie jest nie zaliczone. Jeżeli szczekanie pojawia się w trakcie kolejnych ćwiczeń, pies jest dyskwalifikowany. Dotyczy to również psa, który skomli.

· Jeżeli przewodnik opuści swoje miejsce w momencie wydawania komendy, ćwiczenie jest nie zaliczone.

· Jeżeli na początku ćwiczenia pies wyprzedzi komendę wydaną przez przewodnika, nie pozostając prawidłowo przy nodze’(w pozycji zasadniczej, sędzia może przyznać maksimum 8 punktów

· Jeżeli pies opuści przewodnika po rozpoczęciu ćwiczenia, ale zanim przewodnik wyda pierwszą komendę, ćwiczenie jest nie zaliczone. Nie ma możliwości przywołania psa

· Jeżeli pies załatwi się podczas lub między ćwiczeniami jest dyskwalifikowany
 
VII. ORGANIZACJA I SĘDZIOWANIE MISTRZOSTW ŚWIATA I EUROPY W OBEDIENCE FCI

Przy organizacji międzynarodowych zawodów Obedience powinny być przestrzegane Regulaminy i Wytyczne.

W wypadku niezgodności z decyzją sędziego podczas mistrzostw Europy lub świata, każda decyzja podjęta przez sędziego oceniającego psy jest definitywna i niepodważalna.

1. Mistrzostwa coroczne

Mistrzostwa Obedience FCI europejskie i światowe są organizowane corocznie. Zaleca się organizowanie tych zawodów w ramach wystawy Sekcji Europejskiej lub Światowej. Jeżeli wystawa Światowa odbywa się w Europie nie ma mistrzostw Europejskich.

Komisja Obedience FCI rozważy problemy, które nie figurują w  powyższych Wytycznych, jak i wszystkie pytania, które nie są uregulowane regulaminem mistrzostw świata lub Europy (np. ustaleniem miejsca i daty organizacji mistrzostw jeżeli ani wystawa Sekcji Europejskiej lub Światowej nie może zająć się organizacją imprezy ze względu na brak miejsca lub logistyki).

2. Sędziowie

Sędziowie mistrzostw Europy (EW) i świata (WW) powinni płynnie posługiwać się językiem angielskim. Powinni również mieć doświadczenie w sędziowaniu Obedience. W miarę możliwości powinni mieć statut sędziego międzynarodowego. Wszystkie komendy i polecenia podczas EW i WW powinny być wydawane po angielsku (przez głównego komisarza)

Jury EW i WW składa się z trzech sędziów : jednego z północy, jednego z centrum i jednego z południa Europy. Jeden z nich pełni funkcję przewodniczącego jury. Zalecane jest, żeby pochodził z kraju organizującego mistrzostwa. Wszyscy oficjalni sędziowie EW i WW powinni być zaproszeni za zgodą komisji Obedience FCI

Przewodniczący jury jest odpowiedzialny za ekipę sędziów, przewodniczy zebraniom sędziów jak i wszystkim zebraniom z szefami ekip lub zawodnikami.

Przewodniczący jury akceptuje praktyczne ustalenia organizacyjne i decyduje czy np. dane ćwiczenie należy powtórzyć ze względu np. na problemy techniczne, zewnętrzne przesadne zakłócenia lub niezdolność danego psa.

Przewodniczący jury udziela prasie pozwoleń na fotografowanie lub filmowanie i wyznacza miejsce gdzie dziennikarze mogą się zainstalować, żeby nie przeszkadzać psom. Prasa nie ma wstępu na ring.

Dobór sędziów w związku z możliwością stronniczości

Sędziowie nie powinni oceniać przewodnika, który jest członkiem jego rodziny ani psa do niego należącego lub należącego do członka rodziny jak i bliskich jak dzieci, rodzice, dziadkowie, wnuki, bracia, siostry lub członkowie rodziny współmałżonka. Jednocześnie nie powinni sędziować członków  gospodarstwa ani osób mieszkających pod jednym dachem.

Sędzia, który wyhodował, trenował psa lub mieszka z nim pod jednym dachem co najmniej od roku (przed mistrzostwami) nie może sędziować w danych mistrzostwach.

Wszystkie problemy związane z nie wybieralnością powinny być rozwiązane w terminie do dwóch tygodni po zamknięciu zgłoszeń

3. Komisarze i obsługa

Do obsługi EW i WW powinno być wyznaczonych co najmniej trzech komisarzy : komisarz szef, komisarz pomagający na terenie ringu i trzeci, który przywołuje zawodników i reguluje problemy na zewnątrz ringu. Jeżeli dwóch komisarzy kieruje ćwiczeniami na ringu, ci sami komisarze powinni kierować tymi ćwiczeniami dla wszystkich zawodników.

Powinna być zapewniona dostateczna ilość personelu : sekretarz piszący rezultaty, personel obliczający rezultaty, wywieszający je na ringu itp.

Sędziowie, komisarze i personel powinni być poprawnie ubrani w dostosowaniu do rangi imprezy.

4. Liczba zawodników, warunki startu i reprezentowania danego kraju.


Minimalny wiek zawodników startujących w mistrzostwach Europy jest 15 lat
Jedynie oficjalni przedstawiciele danego kraju mogą zgłaszać uczestników i to zgłoszenie może być zaakceptowane jedynie jeżeli jest przesłane przez organizację kynologiczną uznaną przez FCI. Jedynie psy wpisane do księgi rodowodowej organizacji członkowskiej ( a nie księgi wstępnej lub aneksu księgi rodowodowej) mogą startować w jakichkolwiek mistrzostwach FCI.

W EW i WW może w ciągu jednego dnia startować maksimum dwadzieścia pięć (25) psów. EW i WW odbywają się podczas trzech dni, z max ilością 75 psów

Ilość zawodników reprezentujących dany kraj nie może być większa niż sześć. Tych sześciu zawodników powinno być uprzednio wyznaczonych. Na rezultat drużynowy składają się punkty trzech najlepszych zawodników. Zawodnik rezerwowy może zająć miejsce zawodnika z ekipy przed rozpoczęciem zawodów, gdy przewodnik lub pies zachoruje. Po rozpoczęciu zawodów zastępstwo może mieć miejsce jedynie gdy lekarz lub weterynarz stwierdzi niedyspozycję psa lub przewodnika. Po rozpoczęciu przez psa ćwiczeń, zmiana nie może już być dokonana.

Jeżeli zawody pozwalają, każdy kraj (organizacja kynologiczna) może zgłosić jednego lub dwa psy dodatkowe. W tym celu organizacja kynologiczna wysyła listę psów dodatkowych. Dodatkowi zawodnicy powinni być zawiadomieni o swoim udziale na dwa tygodnie przed zawodami

Warunki uczestnictwa w imprezach FCI dla członków ekipy narodowej

Następujące warunki ogłoszone przez FCI powinny być spełnione, żeby przewodnik/właściciel i pies mogli brać udział w ekipach narodowych.

Przewodnik
- Powinien posiadać obywatelstwo kraju, który reprezentuje lub
- Powinien posiadać obywatelstwo kraju który chciałby reprezentować

Jeżeli właściciel posiada podwójne obywatelstwo, może wybrać dowolny kraj, bez ograniczeń.
Wszelkie trudności powinny być rozwiązane przez Główny Komitet Obedience FCI, który podejmie końcową decyzję.

Pies :
- powinien być urodzony i powinien mieszkać w kraju, który reprezentuje (pierwszy i jedyny numer rejestracyjny księgi rodowodowej kraju, który reprezentuje) lub
- w wypadku importu, powinien być zarejestrowany od co najmniej 12 miesięcy w księdze hodowlanej kraju, który reprezentuje. 

Zarządzenia wchodzące w życie od 1 stycznia 2007

Właściciel

Powinien posiadać obywatelstwo kraju, który reprezentuje pies lub w którym rezyduje od przynajmniej 12 miesięcy

Jeżeli właściciel posiada podwójne obywatelstwo, może wybrać dowolny kraj, bez ograniczeń.

Wszelkie trudności powinny być rozwiązane przez Główny Komitet Obedience FCI, który podejmie końcową decyzję.

Pies

Powinien być zarejestrowany, od co najmniej 12 miesięcy, w księdze hodowlanej kraju w barwach którego startuje

Zawodnik

Niezależnie od obywatelstwa przewodnik nie może startować z więcej niż czterema psami

Wszelkie trudności powinny być rozwiązane przez Główny Komitet Obedience FCI, który podejmie końcową decyzję.

5. Informacje dotyczące regulacji w kraju organizującym. 

Kraj organizujący powinien dokładnie zaznaczyć na formularzu zgłoszeniowym wszystkie specyficzne formalności i ograniczenia dotyczące udziału w zawodach lub wjazdu do danego kraju. Informacja powinna być bez dwuznaczności i ogólnie dostępna.
 wydrukuj dokument   wyślij znajomemu   ilość wyświetleń 194334

1999-2023 © MATinternet Zakopane & Psi Ratownicy :: Powered by AntCms