• Fundacja Na Rzecz Psów Pracujących PSI RATOWNICY powstała 22 grudnia 2008 roku i jest zarejestrowana w KRS pod numerem NIP 915 175 26 13

  Za główny cel statutowy postawiła sobie szkolenie psów ratowniczych
  oraz wykorzystanie ich do niesienia pomocy potrzebującym.

  Zadanie to realizuje poprzez organizację obozów szkoleniowo wypoczynkowych „Człowiek i pies – idealny team”, które odbywają się rok rocznie w miesiącach letnich i zrzeszają kilkadziesiąt zespołów
  CZŁOWIEK-PIES, które są wspólnie się szkolić i wymieniać doświadczeniem.

  7 stycznia 2019 roku do życia został powołany Fundusz Pomocy Psom Ratowniczym Fundacji PSI RATOWNICY, który ma wspierać przewodników psów ratowniczych w leczeniu psów, które uległy wypadkowi lub kontuzji
  i nie mogą dalej pomagać ludziom nieść pomocy.